Individualizace léčby pacientů s revmatoidní artritidou v klinické praxi - Jáchymovské revmatologické dny 2015

V rámci letošních Jáchymovských revmatologických dnů se 26. listopadu konalo i sympózium zaměřené na individualizaci léčby pacientů s revmatoidní artritidou. Přednášky jsme pro vás natočili.  

Jáchymovské revmatologické dny 2015

Kardiovaskulární riziko u revmatoidní artritidy a možné vlivy léčby

MUDr. Michal Tomčík, PhD.

Revmatologický ústav, Praha

Individualizace léčby pacientů s revmatoidní artritidou a ovlivnění komorbidit

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Dlouhodobé zkušenosti s přípravkem tocilizumab

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav, Praha

Související články

Kvíz na téma centrální role blokády IL-6 v léčbě revmatoidní artritidy

Jakou roli hraje IL-6 v zánětlivém procesu? Jaké jsou přínosy léčby přípravkem RoActemra (tocilizumab)? Otestujte si, prosím, své znalosti v našem kvízu.

XI. Slapské sympozium 2015 - webcast

XI. slapské sympózium, pořádané Českou revmatologickou společností ve dnech 4.-6. června, se již tradičně zabývalo problémy revmatologie, revmatochirurgie a rehabilitace. Portál MojeMedidicina pro vás natočil přednášky satelitního symposia společnosti Roche s.r.o., které se zabývalo problematikou deprese u chronicky nemocných pacientů s revmatoidní artritidou z pohledu psychiatra i revmatologa. Symposium završuje aktualizovaný přehled výsledků významných klinických a observačních studií a dat z registrů léčby revmatoidní artritidy tocilizumabem (RoActemra).

Třeboňské revmatologické dny 2015 - webcast

Čeští revmatologové již tradičně zahájili nový rok v konferenčním centru Lázní Aurora. Na satelitním sympóziu, věnovaném biologické léčbě, přemýšleli, jak změnit život nemocným s revmatoidní artritidou.