Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů. 

Záznam sympózia přináší lékařům novinky ve vyšetřování bioptických vzorků karcinomu prsu a informace o současném algoritmu léčby, zahrnující také duální HER2 blokádu. Spolu s účastníky v sále si můžete vyzkoušet interpretaci výsledků imunohistochemického vyšetření a porovnat si své léčebné postupy. Dozvíte se také informace o horké novince, novém cíleném léku z rodiny HER2, přípravku Kadcyla.

Satelitnímu sympózium Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu předsedala Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a organizováno bylo společností Roche. Poslechněte si úvodní slovo i všechny přednášky přesně tak, jak zazněly v sále.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

BOD 2014 - inovace v léčbě HER2- pozitivního karcinomu prsu

Aktualizace doporučení pro vyšetřování HER2 u karcinomu prsu

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Nový algoritmus léčby 1. linie HER2- pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kadcyla- nejnovější cílený lék ze skupiny HER

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Na závěr satelitního sympózia Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu shrnula předsedající Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. obsah a závěry sympózia.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dámy a pánové, já Vám každopádně děkuji za pozornost. Je potřeba si uvědomit, jaké nové možnosti v léčbě HER-pozitivního karcinomu se nám dnes naskýtají. Naprosto nezpochybnitelná úloha trastuzumabu v neoadjuvanci, v adjuvanci. Máme první linii metastatického onemocnění, kde máme prakticky k dispozici kombinaci s pertuzumabem, trastuzumabem a chemoterapií. Pak tam dáme takovou malou vsuvku, o které se dnes nehovořilo, ale kterou já osobně považuji za obrovský přínos. Protože jsme měli to štěstí, že jsme ji mohli vyzkoušet, a to je subkutánní Herceptin. Něco, co bude pro pacientky obrovským komfortem, protože samozřejmě přeci jenom ten žilní přístup je méně příjemný, pacientky velmi dobře tuto léčbu tolerují a co se týče výsledků léčby, je to naprosto srovnatelné s intravenózním podáním. Samozřejmě teď možná řeknu trošku kacířskou myšlenku, kterou ještě není vůbec možné realizovat, ale toto je forma terapie, tak abychom ji dostali skutečně k co největšímu procentu pacientek. Protože pořád máme poměrně velkou podléčenost, i u toho karcinomu prsu. Tady třeba po společné indikaci v rámci týmu by bylo možné nějakým způsobem v budoucnu dohodnout s plátcem, že bychom tuto péči na určitou dobu delegovali do vyspělých regionů. A ti by s námi neustále komunikovali a hlídali tu pacientku, ale pacientka by na každou aplikaci nemusela dojíždět třeba osmdesát kilometrů. Ale to je zatím opravdu hudba budoucnosti. Ale je to jedna z možných variant, která by možná posunula to procento těch léčených biologickou léčbou. Protože, jak říká Cimrman, můžeme o tom pochybovat, můžeme tomu nevěřit, ale trastuzumab je skutečně jednou z nejlepších biologických terapií, které máme k dispozici. A o to větší je to hřích, když pacientka, která k ní indikovaná je, jí nedostává. Protože jí to posouvá zcela jinam. Dnes jsme se dozvěděli tedy o pertuzumabu a dozvěděli jsme se o T-DM1. Zase další posun, další linie. A opravdu významné výsledky, kdy i u těžce předléčené pacientky s poměrně minimálními nežádoucími účinky můžeme opět prodloužit život řádově dá se říct o půl roku, což je opravdu velice dobré. Víte moc dobře, ve vší úctě k lapatinibu, že tam ta tolerance opravdu trošku skřípe. Byť je to perorální podání, tak ze své vlastní zkušenosti mám bohužel hodně pacientek, které mi řekly: "Je mi to líto, ale já vážně nemůžu." A přitom to byly doposud hrdinky, které snesly léčbu jakoukoliv. Ale ty průjmy, které to provází, a ty obtíže i kožní a podobně, prostě je to limitující. Takže tady budeme mít zase další možnost. Ještě jednou děkuji přednášejícím, děkuji diskutujícím, děkuji firmě Roche, že uspořádala toto sympozium a že Vám můžeme nabídnout a ukázat, kam jsme zase pokročili v léčbě. Čest a sláva plátcům a ať nás příliš netrápí. A ať sami pochopí, že to může být velmi významný krok třeba i pro ně nebo jejich rodinné příslušníky. Já Vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Seznam přednášek natočených na Brněnských onkologických dnech 2014

Zpracováváme i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2014.  Sledujte téma BOD2014

Související články

Díky léčbě trastuzumabem se u dříve prognosticky negativního HER2 pozitivního karcinomu prsu dosahuje delší přežití, než u HER2 negativních nádorů prsu. K ještě většímu proudloužení přežití pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu vede novinka v léčbě, tzv. duální blokáda HER2 receptorů v kombinaci s chemoterapií. Na letošních Brněnských onkologických dnech jsme se na tento nový léčebný algoritmus a na zkušenosti s ním zeptali paní primářky Petrákové z Masarykova onkologického ústavu.  

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.  

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.