Interkultuní aspekty v ošetřovatelství - přednášky pro NZLP

Interkultuní aspekty v ošetřovatelství - přednášky pro NZLP

Letošní XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci BOD zařadila také blok přednášek na téma interkulturní aspekty v ošetřovatelství. Nyní se můžete podívat na přednášky, tak jak zazněly v dubnu 2014.

Interkultuní aspekty v ošetřovatelství - přednášky pro NZLP

Nursing across Borders: promoting compassionate nursing practice

Prof. Tony Warne

University of Salford, Manchester

Nemoc a smrt tradičním pohledem Romů

Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

Fakulta sociálních studií MU Brno

Na konferenci zazněla také přednáška "Názory cizinců na proces poskytování ošetřovatelské péče v České republice" od Bc. Ivy Vaňáčkové.

Na jaře jsme pro Vás zpracovali i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2014. Sledujte téma BOD2014.

Sborník a abstrakta letošní konference najdete na stránkách České onkologické společnosti a v kalendáři akcí.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.