Klub mladých nefrologů 2011 - webcast

Klub mladých nefrologů 2011 - webcast

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

Po pátečním úvodu, kdy se prim. MUDr. Jana Lachmanová prošla historií Klubu mladých nefrologů a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA zase minulostí, současností a budoucností léčby nemocí ledvin se již v sobotu rozpoutal kolotoč přednášek mladých nefrologů. Zaznamenali jsme pro vás 13 přednášek, jež odezněly ve třech sekcích.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Klub mladých nefrologů 2011 - úvod

Jak to bylo s Klubem mladých nefrologů?

prim. MUDr. Jana Lachmanová

Klinika nefrologie a Dialyzační středisko VFN Praha

Jak budeme léčit nemoci ledvin

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Garant - doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie VFN Praha a 1. LF UK

Klub mladých nefrologů 2011 - nová doporučení v léčbě anémie

Anémie u nemocných v predialýze

MUDr. Silvie Rajnochová-Bloudíčková, Ph.D.

Klinika nefrologie TC IKEM

MUDr. Renáta Lažanská

Klinika nefrologie TC IKEM

Anémie u dialyzovaných - Možnosti léčby

MUDr. Petr Hartl

B. Braun Avitum Bulovka, s.r.o., HD střediska Bulovka a Černý Most Praha

Změny v managementu anémie u nemocných s CKD

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Garant – prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika nefrologie IKEM v Praze

Klub mladých nefrologů 2011 - nová doporučení v léčbě pacientů po transplantaci ledvin

Nová doporučení v léčbě pacientů po transplantaci ledvin

MUDr. Tomáš Roháľ

Klinika nefrologie IKEM Praha

Kdy doporučení selhávají

MUDr. Vladimír Hanzal

Klinika nefrologie IKEM Praha

Nová doporučení v léčbě hypertenze u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Klub mladých nefrologů 2011 - nová doporučení v léčbě hypertenze u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Doporučení pro léčbu hypertenze u nemocných s chronickým onemocněním ledvin

MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Renoparenchymatosní hypertenze u pacientky s chronickou glomerulonefitidou a CHRI

MUDr. Jitka Menšíková

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Volumdependentní hypertenze u dialyzovaného pacienta s chronickou hyperhydratací

MUDr. Zuzana Křemenová

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care; I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Endokrinní hypertenze

MUDr. Ludmila Brunerová

Mediscan, Praha

Závěry – co si zapamatovat

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.