Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

Páteční večer byl věnován tubulárním funkcím a důležitosti sledování vnitřního prostředí a od sobotního rána se již s kazuistikami ze své praxe představili mladí nefrologové v blocích věnovaných autoimunitním  onemocněním a ledvinám a vnitřnímu prostředí. Na závěr zkušení lékaři seznámili posluchače s novými doporučeními  KDIGO pro léčbu některých glomerulonefritid a také s doporučeními European Best Practice Guidence 2013 pro perioperační péči o příjemce a žijícího dárce při transplantaci ledviny. 

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

16. listopad 2012

Klub mladých nefrologů 2012 - tubulární funkce a udržování elektrolytové homeostázy vnitřního prostředí

Tubulární funkce a udržování elektrolytové homeostázy vnitřního prostředí

Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.

Klinika nefrologie, Transplantační centrum Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Tubulární funkce a udržování elektrolytové homeostázy vnitřního prostředí

Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.

Klinika nefrologie, Transplantační centrum Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Odborný garant Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. , Klinika nefrologie VFN Praha a 1. LF UK
17. listopad 2012

Klub mladých nefrologů 2012 - autoimunitní onemocnění – terapeutické možnosti a komplikace léčby

Difúzní velkobuněčný B-lymfom centrální nervové soustavy u pacientky se systémovým lupusem erythematodes - kasuistika

MUDr. Barbora Svobodová

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Torpidní průběh Wegenerovy granulomatózy – kazuistika

MUDr. Jan Vachek

Klinika nefrologie VFN, Praha

MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D.

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Parainfekční a ANCA-asociovaná vaskulitida - dvě kazuistiky

MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D.

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Doporučení pro léčbu lupusové nefritidy (LN) a ANCA asociovaných vaskulitid (AAV)

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Odborný garant Prim. MUDr. Martin Havrda, FN Královské Vinohrady
17. listopad 2012

Klub mladých nefrologů 2012 - ledviny a vnitřní prostředí

Pacientka s hypernatrémií a akutní poruchou funkce ledvin - casuistika

MUDr. Kateřina Střídová

I. interní klinika FNKV

Pacientka s hyperkalémií - casuistika

MUDr. Zuzana Křemenová

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care; I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. , Klinika nefrologie IKEM Praha
Prof.MUDr.Vladimír Tesař, DrSc. , Klinika nefrologie VFN Praha a 1.LF UK
17. listopad 2012

Klub mladých nefrologů 2012 - nové EPBG a KDIGO guideliness

EBPG 2013 perioperační péče o nemocné po transplantaci ledviny?

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

EBPG 2013 perioperační péče o nemocné po transplantaci ledviny?

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

KDIGO doporučení pro léčbu glomerulonefritidy

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

KDIGO doporučení pro léčbu glomerulonefritidy

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Související články

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

5. psychoonkologické sympózium - webcast

12. září 2014 se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. Sympózium zorganizovala Psychoonkologická sekce ČOS ve spolupráci s Asociací klinických psychologů a Českou asociací sester.