Klub mladých nefrologů 2013

Klub mladých nefrologů 2013

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Účast mladých adeptů nefrologie byla, tak jako i v předchozích ročnících, hojná, kolem 50 posluchačů po oba dva dny. Páteční večer byl věnován slavnostním přednáškám o novinkách v patogenezi a léčbě IgA nefropatie a současnému pohledu na aplikaci hemodialýzy a hemodiafiltrace v běžné klinické praxi. Od sobotního rána se již s kazuistikami ze své praxe představili mladí nefrologové v doprovodu zkušenějších kolegů v blocích věnovaných novým eliminačním metodám v ČR, peritoneální dialýze a dialýzovaným diabetikům. V každé sekci zazněla úvodní přednáška od jednotlivých odborných garantů a následně dvě až tři kazuistiky zpracované a prezentované samotnými mladými lékaři.  Přinášíme Vám prezentace a kazuistiky, které zde zazněly. 

Klub mladých nefrologů 2013 - úvod

IgA nefropatie - prezentace

Prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.

2. Interní klinika, FN Motol

Hemodialýza versus hemodiafiltrace

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Odborný garant Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., Klinika nefrologie, VFN Praha
2. listopad 2013

Klub mladých nefrologů 2013 - nové eliminační metody v ČR

Postižení ledvin u mnohočetného myelomu a léčba akutního renálního selhání HCO membránami

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Imunoadsorpce u AB0 inkompatibilní transplantace ledviny

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Léčba akutní humorální rejekce pomocí imunoabsorbcí

MUDr. Barbora Řepová

MUDr. Janka Slatinská

„High cut-off“ hemodialýza u pacientů s mnohočetným myelomem a renálním selháním

MUDr. Jiří Orság

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Tomáš Pika

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Zdenka Kosatíková

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

RNDr. Pavel Lochman, Ph.D.

Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky, FN Olomouc

MUDr. Kamil Žamboch

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. et Mgr. Jiří Minařík, Ph.D

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Anna Klíčová

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Miroslav Hrubý

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Odborný garant MUDr. Alena Paříková, PhD., Klinika nefrologie IKEM, Praha
2. listopad 2013

Klub mladých nefrologů 2013 - peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza a její komplikace

MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

Klinika nefrologie IKEM Praha

Akutní peritoneální dialýza u komplikovaného pacienta: kazuistika

MUDr. Markéta Kratochvilová

B. Braun Avitum, Dialyzační středisko Uherský Brod

Anurická nemocná na terapii peritoneální dialýzou: kazuistika

MUDr. Vít Motáň

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Protrahovaná peritonitida na CAPD po explantaci PD katetru

MUDr. Tomáš Roháľ

Klinika nefrologie IKEM Praha

Odborný garant Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., 2. Interní klinika, FNKV, Praha
2. listopad 2013

Klub mladých nefrologů 2013 - diabetik v dialyzačním programu

Diabetik v pravidelném dialyzačním léčení

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Nevidomý diabetik a peritoneální dialýza - kazuistiky

MUDr. Nikola Klimešová

FN Královské Vinohrady

Bc. Šárka Albrechtová

Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

MUDr. Martin Havrda

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

II.interní klinika 3.LF UK a FNKV; Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Komplikované putování diabetika v RRT: kazuistika

MUDr. Katarína Nehézová

Dialyzační středisko Fresenius Medical Care

Komplikace s cévním přístupem u diabetika s četnými vaskulárními komplikacemi: kazuistika

MUDr. Jana Mokrišová

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Katarína Ročinová

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Související články

Klub mladých nefrologů 2011 - webcast

Po delší přestávce byla obnovena činnost Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990, kdy se poprvé, 5. prosince, schází. Prvního setkání se zúčastnilo 21 mladých lékařů do 36 let a setkání pokračovala až do roku 1997. O 21 let později, 25. a 26. listopadu 2011, se schází Klub mladých nefrologů opět.

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.