Klub mladých nefrologů 2015 - webcast

Klub mladých nefrologů 2015 - webcast

Na samém konci října se na Vysočině sešli renomovaní nefrologové s mladými lékaři a lékařkami, aby tak pokračovali v tradici předávání zkušeností a sdílení zajímavých kazuistik v rámci Klubu mladých nefrologů. Letošní ročník se zaměřil především na cévní problematiku v nefrologii. Prohlédněte si prezentace a poslechněte si přednášky tak, jak zazněly 30.-31. října v Resortu Devět Skal na edukačním semináři Roche ve spolupráci s Českou nefrologickou společností a se společností Medonet.  

Klub mladých nefrologů 2015 - Slavnostní přednášky

Arteriální hypertenze - současné guideliny a doporučení pro léčbu

prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.

Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha

Historie dialyzační léčby v České republice - 60 let

prim. MUDr. Jana Lachmanová

Klinika nefrologie a Dialyzační středisko VFN Praha

Klub mladých nefrologů 2015 - Blok 1 – Cévní onemocnění ledvin

Ischemická nefropatie – pohled na léčbu ve světle současných studií

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Klub mladých nefrologů 2015 - Blok 2 – Arteriální hypertenze u nemocných s CKD a na dialýze a její komplikace

Maligní hypertenze a ledviny

MUDr. Martin Havrda

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Klub mladých nefrologů 2015 - Blok 3 – Cévní přístup u dialyzovaných nemocných a jeho komplikace

Cévní přístupy pro dialýzu

prof. MUDr. Jan Malík, PhD.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Související články

Poslední říjnový víkend se na Vysočině konal již pátý ročník Klubu mladých nefrologů v novodobých dějinách. Klub mladých nefrologů má však mnohem delší historii, která sahá až do roku 1990, kdy 5. prosince Klub vzniká. Na letošním setkání zavzpomínaly na začátky Klubu mladých nefrologů jeho zakladatelka, paní primářka MUDr. Jana Lachmanová, spolu s jednou z prvních přednášejících z řad mladých nefrologů, paní prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc. Poslechněte si je.  

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.