Kompletní léčebný přístup pro pacienty s FL – udržovací léčba jako přirozená součást léčby

  • , Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie

Přednáška MUDr. Davida Belady, PhD., přednesená na satelitním sympósiu společnosti Roche dne 24. června 2010 u příležitosti XXIV.Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí, Vás seznámí s aktuálním přístupem k léčbě pacientů s  folikulárním lymfomem, zejména pak s rolí udržovací léčby rituximabem v komplexním přístupu k tomuto onemocnění.

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.