Komunikace s onkologickým pacientem v krizi - pozvánka na webcast

11. září se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte pozvání předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP a úvodní slovo semináře.

Přednášky se zabývají komunikací s pacientem a jeho nejbližšími v jednotlivých fázích psychické odezvy na nádorové onemocnění podle modelu Kübler-Ross. Kazuistiky a ukázky práce psychologa s pacientem v šoku, ve fázi popření, agrese, smlouvání a deprese jsou určeny především lékařům a sestrám pracujícím s onkologickým pacientem, ale mohou být užitečné i blízkým onkologicky nemocného. Seminář ani letos nevynechal témata sdělování závažné diagnózy a sociální problematiku. 

Pozvání Mgr. Libuše Kalvodové, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČOS:

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Psychoonkologická sympózia putují po komplexních onkologických centrech v České republice, letošní ročník přivítal Masarykův onkologický ústav a zahájil jeho ředitel a předseda České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 

Zahájení 4. Psychoonkologického sympózia:

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já bych chtěla poděkovat hlavně vedení Masarykova onkologického ústavu, jmenovitě panu profesoru Jiřímu Vorlíčkovi, který byl tak laskav a umožnil nám toto setkání v Mekce české onkologie. Takže jestli bych mohla poprosit o pár slov úvodem. - Já moc děkuji. Já musím paní magistru omluvit, v Mekce jsou všichni zahalení a my se snažíme být odhalení, že? Takže je to trošku jinak. Ale nicméně já Vás vítám na Masarykově onkologickém ústavu jménem nás všech. A také Vás vítám jménem České onkologické společnosti. Já bych chtěl říct, že já vždycky, když hovořím o české onkologii, tak říkám, že máme dobré přístroje, dobré léky, dobré znalosti lékařů a sester. A to, co neumíme dobře, je komunikace. Komunikace mezi pacientem a lékařem a sestrou, ale také komunikace uvnitř personálu. To je určitě pravda a musíme se to stále učit. Já bych Vás chtěl uvítat, dámy a pánové. A chtěl bych také uvítat naše slovenské kolegy, protože dnes máme mezinárodní setkání. Ty samozřejmě vítám také. My se všichni snažíme, jako lékaři a sestry, abychom pacienty léčili, vyléčili, prodloužili jim život, ale nestačí ta léčba léky, ozařováním a tak dále. Musíme k tomu pacientovi samozřejmě přistupovat komplexně, musíme se starat nejen o tu fyzickou část, ale také o tu část psychickou, sociální, existenciální. Nezdá se to, ale ty poslední tři jsou daleko těžší než to vlastní léčení pomocí léků, ozařování a podobně. Je to velmi těžké. Ale pacient, který současně nemá zohledněny všechny další faktory, není pacient dostatečně léčený, nemůže být pacient dostatečně spokojený a není to prostě ono. K tomuto cíli, aby se nám to dařilo, budeme ještě postupovat dlouho. A takovéto konference k tomu nepochybně přispívají. Tak já Vám přeji, ať se Vám tato konference líbí, ať se Vám potom líbí třeba v Brně. A přeji Vám, abyste takovýchto akcí ještě uspořádali více, protože to je zapotřebí. A já musím říct za Českou onkologickou společnost, že to velmi, velmi oceňujeme. Hezký den.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Všechny přednášky, doplněné prezentacemi budou k dispozici do konce září.  Seznam přednášek najdete v programu ve vzdělávacím kalendáři. 

 

Webcasty z minulých ročníků:

 

Související články

Onkologové, chirurgové, radiologové a další odborníci se sešli v Kroměříži - pozvánka na webcast

V pátek 20. září se v Kroměříži  konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje. Stejně jako v předchozích letech i zde jsme byli s kamerou a připravujeme pro vás zveřejnění všech přednášek. Zatím si poslechněte videopozvánku pana profesora Kaly za chirurgy a pana profesora Vyzuly za onkology. Webcast z pracovního setkání najdete na portálu MojeMedicina 8. října 2013.   

12. září se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte úvodní slovo předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.   

Brzy budou zveřejněny přednášky ze satelitního sympózia Brněnských onkologických dnů, které neslo název Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta. Zveme vás k jejich shlédnutí. Zatím si poslechněte rozhovory, natočené bezprostředně po sympóziu. Tématem byl dnešní pohled na neodjuvantní chemoterapii očima onkologa a chirurga.