Kongres gynekologické onkologie

13. kongres mezinárodní společnosti pro gynekologickou onkologii (IGCS) se konal v Praze. Přinášíme Vám webcast ze satelitního sympózia, které se věnuje nejnovějším poznatkům v léčbě ovariálního karcinomu.

Satelitní sympózium na téma inhibice angiogeneze v léčbě karcinomu ovária zaznělo v rámci kongresu IGCS 25. října 2010. Protože v době konání kongresu nebyla uvedená léčebná užití v ČR schválena, uvolňujeme kongres až nyní.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.