Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast

17.- 19. října proběhly kulaté 20. Jihočeské onkologické dny, tentokrát na téma zhoubné nádory prsu.

I zde jsme byli s kamerou a připravili jsme z kongresu webcast. Natočili jsme pro Vás přednášky hlavního programu z bloku časný karcinom prsu a první část bloku o metastatickém a pokročilém karcinomu prsu a také zahájení, retro přednášku a satelitní sympózium o biologické léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu.  

Videopozvánku na webcast od prim. MUDr. Václava Janovského si můžete poslechnout v pozvánce na webcast.

pátek 18. října, Zámecká jízdárna

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - zahájení

Přednáška RETRO. Původní přednáška z prvních Jihočeských onkologických dnů 1994.

MUDr. Václav Pecha

Onkologické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - blok časný karcinom prsu chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Systémová léčba časných stadií karcinomu prsu

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Standardy a novinky v radioterapii karcinomu prsu

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

Intersticiální brachyterapie v léčbě karcinomu prsu

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - blok lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Chemoterapie, bioterapie a hormonální léčba metastatického karcinomu prsu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Léčba lokálně pokročilého karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Standardní a speciální techniky paliativní radioterapie u karcinomu prsu

MUDr. Ludmila Hynková

Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie

čtvrtek 17. října, hotel Růže

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - satelitní sympozium společnosti Roche s.r.o.,

10 let cíleného boje za delší přežití

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Blokace dimerizace HER2 – Nová naděje v léčbě HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Kvalita života očima pacientek – Herceptin SC

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Má cílená léčba místo v terapii HER2 negativního karcinomu prsu?

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - rozhovory

Novinky v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Křest Monografie Kolorektální karcinom 2013

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Křest Monografie Kolorektální karcinom 2013

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Seznam přednášek neobsahuje přednášku "Slavnostní zahájení jubilejních XX. Jihočeských onkologických dnů" - prim. MUDr. Václav Janovský, Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.