Léčba hepatitidy C a hepatitidy B - webcast z kongresu EASL

Webcast ze satelitního sympózia EASL (European Association for the Study of the Liver) na téma HCV a HBV. poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace, které zazněly 1. a 2. dubna v Berlíně na satelitním sympóziu kongresu EASL.

Poslechněte si záznam z interaktivní přednášky s otázkami.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.