Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie - webcast

Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie - webcast

Edukační sympozium Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii se konalo v rámci letošních Olomouckých hematologických dnů pod názvem Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie: 15 let od zavedení rituximabu do léčby. 

Odezněly přednášky z historie, současnosti i nahlédnutí do budoucnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu, indoletních B-lymfomů, lymfomů z plášťových buněk a chronické lymfocytární leukémie. Přednášející vycházeli nejen z klinických studií, ale i z dat klinického registru KLS.   Jak se léčilo před ritubimabem a jaké jsou výsledky léčby v éře rituximabu se dozvíte z přednesených příspěvků, které pro vás zaznamenal portál MojeMedicína.

Lymfomy a chronická lymfocytární leukémie

Lymfomy. Chronická lymfatická leukémie

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

ÚHKT; Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Mabthera v léčbě difuzního B-velkobuněčného lymfomu

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Indolentní B-lymfomy v éře rituximabu

Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Rituximab a chronická lymfocytární leukémie

Doc. MUDr. Lukáš Smolej, PhD.

FN Hradec Králové, IV. interní hematologická klinika

Lymfom z plášťových buněk

MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.