MabThera SC pro pacienty s NHL. Ta stejná MabThera v jiném podání - webcast

MabThera SC pro pacienty s NHL. Ta stejná MabThera v jiném podání - webcast

Letošní XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí byly také místem, kde byla odborné veřejnosti představena podkožní forma přípravku MabThera. Přednášky jsme pro Vás natočili a nabízíme Vám je v podobě webcastu. 

Tématem přednášek jsou otázky farmakoekonomiky léčby, výsledky klinických studií i osobní zkušenosti s podáním nové léčebné formy pacientům v léčbě nehodgkinova lymfomu, včetně praktických dopadů přechodu na novou formu.

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

MabThera SC pro pacienty s NHL. Ta stejná MabThera v jiném podání

MabThera - Přínos léčby pacientů s DLBCL a FL z pohledu farmakoekonomiky

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

MabThera SC - Rychlá, snadná a účinná forma aplikace

MUDr. David Belada, PhD.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie

Osobní zkušenosti s aplikací MabThery SC

Karolína Straková

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.