Melanomový seminář - webcast

Brněnské onkologické dny sice odešly z hotelu Voroněž, ale ne zcela, v pátek se zde konal seminář věnovaný zkušenostem našich lékařů s novou léčbou metastatického melanomu vemurafenibem.  

BOD 2013 - melanomový seminář

Léčba metastatického melanomu vemurafenibem – vlastní zkušenosti

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Naše zkušenosti s léčbou vemurafenibem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Dermatovenerologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na XXXVII. Brněnských onkologických dnech 18. a 19. dubna 2013.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.