Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku - webcast

Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku - webcast

V rámci Brněnských onkologických dnů zaznělo i pět přednášek edukačního semináře, který pokryl problematiku zhoubných nádorů žaludku. 

Poslechněte si přednášky, přinášející data z Národního onkologického registru o incidenci a mortalitě karcinomů žaludku, informace o endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách, o chirurgické léčbě a současné chemoradioterapii až po význam nutriční intervence u pacientů s tímto nádorem. Portál MojeMedicina vám přináší přednášky, přesně tak, jak zazněly ve čtvrtek 24. dubna 2014 v dopoledních hodinách v sále J. Bakeše.

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

 

BOD 2014 - mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku

Zhoubné nádory žaludku v datech Národního onkologického registru České republiky

MUDr. Jiří Novák

Masarykův onkologický ústav, Úsek národního onkologického registru

Role endoskopických vyšetřovacích metod v diagnostice a léčbě karcinomu žaludku

MUDr. Ivo Novotný, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu žaludku

MUDr. Libor Němec

Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie

Postavení chemo/radioterapie v léčbě operabilního karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce

MUDr. Radka Obermannová

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Význam nutriční intervence pro pacienty s nádory žaludku

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Seznam přednášek natočených na Brněnských onkologických dnech 2014

Zpracováváme i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2014.  Sledujte téma BOD2014

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.