Moravské Lymfomové Symposium

Moravské Lymfomové Symposium

28. ledna 2011 se v Olomouci sešli hematoonkologové na 7. Moravském lymfomovém sympóziu.

Mezi jinými zazněly přednášky o udržovací imunoterapii u B-buněčných lymfoproliferací, novinky z výročního kongresu Americké hematologické společnosti (ASH) v Orlandu a také přednáška o odpovědnosti lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování zdravotní péče. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Moravské Lymfomové Symposium

Udržovací imunoterapie u B-buněčných lymfoproliferací

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

MUDr. Vít Procházka

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

MUDr. Zuzana Kubová

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Výsledky klinických studií: mění naší klinickou praxi?

MUDr. Vít Procházka

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

MUDr. Zuzana Kubová

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

MUDr. Peter Turcsányi

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.