Není hanba říci si o pomoc! 6. psychoonkologické sympózium - webcast

Není hanba říci si o pomoc! 6. psychoonkologické sympózium - webcast

9. září 2015 se ve Fakultní nemocnici Olomouc už po šesté sešli psychoonkologové na svém tradičním sympóziu. Tentokrát se témata točila okolo zdravotnického personálu a roli psychoonkologa v pomoci lékařům a sestrám. Přednášky obsáhly velký rozsah témat, které přináší lidská komunikace v tak náročném prostředí, jakým je onkologické pracoviště, od specifik ženského zdravotnického kolektivu, přes mobbing a bossing, péči o zdravotnický personál, využití Bálintovských skupin až po doprovázení umírajícího. Sympózium zahájil exkursem do historie hematoonkologie a psychoonkologie prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Poslechněte si přednášky, tak jak byly natočeny.

6. psychoonkologické sympózium

Úvodní slovo k 6. Psychoonkologickému sympóziu

Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Lékař, sestra, psycholog

Mgr. Alexandra Škrobánková

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Psycholog v péči o ženský zdravotnický kolektiv - rarita české onkologie

PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD

FVZ UO Hradec Králové a Klinika onkologie FN Hradec Králové

Mobbing, bossing – trvalí průvodci lidského společenství

Mgr. Libuše Kalvodová

Česká onkologická společnost

Psychológ v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave (+ ďalšie aktivity)

Mgr. Lucia Alakšová

onkologický ústav svataj Alžbety

Když pacient zlobí

Mgr. Pavla Lhotová

Nemocnice na Pleši, Nová Ves pod Pleší

I zdravotník je jenom člověk aneb personál v háji

PhDr. Ivona Šporcrová

Masarykův onkologický ústav Brno

Bálintovské skupiny – málo využívaný „nástroj“

Mgr. Hana Kynkorová

Komplexní onkologické centrum, Liberec

Supervize psychologa při práci zdravotníků s rodinou pacienta

Mgr. Jana Víchová

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK, FN v Motole

Smrt zblízka. Doprovázení umírajících.

Bc. Martina Zvolánková

Nemocnice na Pleši, Nová Ves pod Pleší

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.