Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta - webcast

Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta - webcast

Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu je považována za bezpečný a efektivní terapeutický přístup u větších primárních a lokálně pokročilých nádorů prsu. Neoadjuvantní přístup přináší výhody v podobě umožnění prs zachovávajících výkonů, případně omezení rozsahu operačního výkonu, a také ověření účinnosti léčby podávané nemocným. Aby byl prospěch z neoadjuvantní léčby maximální, měla by být indikována na základě diskuze v mezioborovém týmu, ideálně složeného z onkologů, chirurgů, radiologů a patologů, a s ohledem na komorbidity a celkový stav pacienta. 

Podívejte se na přednášky o neoadjuvantní léčbě, které zazněly na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Čtvrtek 9. dubna 2015, 13:00 hodin, sál R. Wernera. Předsedající: P. Tesařová (Praha)

BOD 2015 - satelitní sympózium Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta

Neoadjuvantí léčba - úvod do sympózia

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Hodnocení patologické odpovědi po neoadjuvantní léčbě – více otázek, než odpovědí?

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Neoadjuvantní chemoterapie - argumenty PRO

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Neoadjuvance argumenty PROTI

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Chirurgické aspekty neoadjuvantní systémové léčby karcinomu prsu

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie

Neoadjuvantní terapie - závěr sympózia

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Podívejte se i na další přednášky, které jsme pro Vás natočili na Brněnských onkologických dnech 2015.

Související články

Brzy budou zveřejněny přednášky ze satelitního sympózia Brněnských onkologických dnů, které neslo název Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta. Zveme vás k jejich shlédnutí. Zatím si poslechněte rozhovory, natočené bezprostředně po sympóziu. Tématem byl dnešní pohled na neodjuvantní chemoterapii očima onkologa a chirurga.  

10 let s Avastinem - webcast

Na letošních Brněnských onkologických dnech jsme oslavili také jedny narozeniny a sice desáté narozeniny přípravku Avastin. Již deset let mají naši lékaři možnost získávat vlastní zkušenosti s léčbou bevacizumabem. Jedno ze satelitních sympózií zavzpomínalo na těch 10 let s Avastinem odbornými přednáškami. Poslechněte si je.    

Úvodní slovo od doc. MUDr. Petry Tesařové, CSc.