Nový občanský zákoník a jeho dopady do smluvních vztahů - webcast

Nový občanský zákoník a jeho dopady do smluvních vztahů - webcast

Společnost medicínského práva uspořádala v průběhu V. kongresu medicínského práva pracovní snídani, na které byl prezentován dopad nového občanského zákoníku na poskytování zdravotní péče.  

Přednášející se věnovali dopadu občanského zákoníku nejen očima právníka, ale i lékaře, vedoucího kliniky a ekonoma fakultní nemocnice.  Jaké změny nás čekají z hlediska lékařských, právních i ekonomických dopadů do každodenního poskytování lékařské péče, především onkologickým pacientům? Poslechněte si přednášky.

Nový občanský zákoník a jeho dopady do smluvních vztahů

Dostupnost péče moderními léčebnými prostředky v onkologii

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Úhradová vyhláška 2014. Dopady vybraných ustanovení v onkologii.

Ing. Petr Hrabák

Odbor zdravotního účtování a statistiky FN Plzeň

Úhrady péče a právní regulace občaského zákoníku pro ceny péče

Mgr. Radek Policar

Masarykův onkologický ústav Brno

Seznam přednášek neobsahuje přednášku "Smlouva o péči o zdraví" - JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.