Onkologové, chirurgové, radiologové a další odborníci se sešli v Kroměříži - pozvánka na webcast

Onkologové, chirurgové, radiologové a další odborníci se sešli v Kroměříži - pozvánka na webcast

V pátek 20. září se v Kroměříži  konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje. Stejně jako v předchozích letech i zde jsme byli s kamerou a připravujeme pro vás zveřejnění všech přednášek. Zatím si poslechněte videopozvánku pana profesora Kaly za chirurgy a pana profesora Vyzuly za onkology. Webcast z pracovního setkání najdete na portálu MojeMedicina 8. října 2013.   

Zazněly přednášky na téma karcinom rekta v blocích o asymptomatickém metastatickém karcinomu rekta, stagingu a neoadjuvantní léčbě. Program doplnily interativní kazuistiky a bohatá diskuse.  

Pozvání prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc. z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno:

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Pozvání prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. z Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ Brno:

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Zahájení semináře: 

Seminář zahájil prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 

Video

Kapitoly

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

 

Všechny přednášky, doplněné prezentacemi budou k dispozici do 8. října 2013.  Seznam přednášek najdete v programu ve vzdělávacím kalendáři. 

 

Webcasty z minulých ročníků:

Související články

12. září se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte úvodní slovo předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.   

11. září se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte pozvání předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP a úvodní slovo semináře.

Brzy budou zveřejněny přednášky ze satelitního sympózia Brněnských onkologických dnů, které neslo název Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta. Zveme vás k jejich shlédnutí. Zatím si poslechněte rozhovory, natočené bezprostředně po sympóziu. Tématem byl dnešní pohled na neodjuvantní chemoterapii očima onkologa a chirurga.