Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast

Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v Pacienstké sekci na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze v pátek dne 27. ledna 2011.

Pražské mezioborové onkologické kolokvium s podtitulem Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům uspořádala 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK pod záštitou Evropské onkologické společnosti ESMO, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Součástí nebyl jen program pro lékaře a sestry, ale také Pacientské sypózium, na kterém zazněly přednášky zástupců pacientských organizací a projektů. Některé z nich si můžete prohlédnout a poslechnout. Podívejte se také na rozhovory s autory projektů pro pacienty.

Pacientská sekce na Prague ONCO 2011

Zahájení pacientského semináře

Janetta Bogdanová

ONKO Unie

Nejsi na to sama a DVD

Ing. Jana Singerová

Dialog Jessenius

Prezentace knihy „Praktické rady pro onkologické pacienty“

Jana Karešová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Biologická léčba –další možnost protinádorové léčby

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Soudobé možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii

MUDr. Libor Kment

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK Praha a FN Na Bulovce

MUDr. Karel Urban

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK Praha a FN Na Bulovce

Rozhovor s autorkou knihy Praktické rady pro onkologické pacienty

Jana Karešová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Související články

Právě probíhá živý přenos na téma prevence rakoviny

Platnost tohoto článku vypršela! 

XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky zahájil MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. a pak už se rozjel kolotoč 330 přijatých příspěvků, doplněný workshopy a sympózii.  

V průběhu 2. pražského mezioborového onkologického kolokvia dne 27. ledna 2011 natočil portál MojeMedicína rozhovor s  Michaelou Tůmovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius o projektu DVD Průvodce onemocněním karcinomem prsu.