Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - webcast

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - webcast

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

Zazněly přednášky na vysoce aktuální téma karcinomu rekta v blocích o asymptomatickém metastatickém karcinomu rekta, stagingu a neoadjuvantní léčbě. Program doplnily kazuistiky a bohatá diskuse. V závěrečném testu si můžete vyzkoušet, jaký postup byste zvolili v léčbě složitých případů karcinomu rekta.

Seminář zahájil Prof.MUDr. Zdeněk Kala, CSc. z Fakultní nemocnice Brno. Úvodní slovo a videopozvánky na webcast od prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc. a prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. si můžete poslechnout v pozvánce na webcast.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - blok A. Asymptomatický metastatický karcinom rekta

Metastazující karcinom rekta

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Současný pohled na cílenou léčbu kolorektálního karcinomu v ČR (všechno je jinak)

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

ASCO 2013 Kolorektální karcinom. Výsledky studií III. fáze

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Nejčastější chyby při interpretaci a extrapolaci závěrů klinických studií do klinické praxe

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - blok B. Staging karcinomu rekta

Chirurgický staging karcinomu rekta

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Rektum – celkový staging z pohledu radiologa

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Magnetická rezonance u karcinomu rekta. Co by měl klinik vědět a vidět

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - blok C. Neoadjuvantní léčba karcinomu rekta

Neoadjuvantní radioterapie u karcinomu konečníku, komu a proč ?

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

MUDr. Petr Pospíšil

Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie

Neoadjuvantní radioterapie u karcinomu konečníku, komu a proč ?

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

MUDr. Petr Pospíšil

Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - blok D: Interaktivní kazuistiky

Předoperační staging – základní požadavek pro strategii léčby. Kazuistika

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Předoperační staging – základní požadavek pro strategii léčby. Kazuistika

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Jak zachovat onkologickou radikalitu při kompletní klinické remisi tumorů distálního rekta? Kazuistika

MUDr. Beáta Hemmelová

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Lokálně pokročilý tumor rekta. Kazuistika

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Kompletní neoadjuvantní terapie lokálně pokročilého karcinomu rekta. Kazuistika

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Metastatický tumor rekta. Kazuistika

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - závěr

Závěrečný test o karcinomu rekta

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.