Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2012 - webcast

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2012 - webcast

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.

Zazněly přednášky o epidemiologii, výsledcích a dostupnosti léčby kolorektálního karcinomu, přednášky z onkologické chirurgie, chemobioterapie, zobrazovacích a intervenčních metod v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem.  Na konkrétních kazuistikách si můžete vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili a jak probíhá práce v multidisciplinárním týmu v léčbě složitých případů metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Ve velmi stručném organizačním úvodu upozornil prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. také na Knihu Diseminovaný kolorektální karcinom autorů Z. Kala,V. Válek a R. Vyzula, která je ke stažení ve formátu pdf a ve formátu ePub, který je určen pro čtení v tabletu.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2012

Kolorektální karcinom v ČR a v Jihomoravském kraji - reálný odraz péče v datech

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

ASCO 2012 a možnosti péče o nemocné s kolorektálním karcinomem

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Pacientka se solitární metastázou (kazuistika s hlasováním)

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Karcinom sigmoidea a synchronní metastázy jaterní (kazuistika)

As. MUDr. Petr Kysela, PhD.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Přehled možností intervenční radiologie metody v léčbě mCRC

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Přehled možností intervenční radiologie metody v léčbě mCRC

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Přehled možností intervenční radiologie metody v léčbě mCRC

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Přehled možností intervenční radiologie metody v léčbě mCRC

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Pacient se solitární metastázou (kazuistika s hlasováním)

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Metachronní solitární metastáza (kazuistika)

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Řešení synchronních metastáz jater, změna strategie etapové operace (kazuistika s hlasováním)

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Co říci závěrem?

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolte nám položilt tři otázky, které nám pomohou v práci na co nejkvalitnějším obsahu portálu Mojemedicina.cz. Děkujeme!

Jaká je Vaše specializace?

 • 35.3% (6 hlasů) - Klinický onkolog
 • 5.9% (1 hlas) - Radioterapeut
 • 0% (0 hlasů) - Chirurg
 • 11.8% (2 hlasy) - Internista
 • 5.9% (1 hlas) - Radiodiagnostik
 • 11.8% (2 hlasy) - Praktický lékař
 • 29.4% (5 hlasů) - Jiné

Probíhá identifikace nemocných s mCRC IV. stadia, u kterých je možné provést resekci jetarních metastáz s kurativním záměrem, v ČR optimálně? Je spolupráce mezi onkology, operatéry a diagnostiky dobře nastavena?

 • 14.3% (2 hlasy) - Vůbec ne
 • 50% (7 hlasů) - Spíše ne
 • 28.6% (4 hlasy) - Spíše ano
 • 7.1% (1 hlas) - Rozhodně ano

Víte, kam byste odeslal(a) svého pacienta k posouzení operability a nastavení strategie léčby, ideálně v multioboroové GIT komisi složené z chirurga, onkologa, radiodiagnostika, radioterapeuta, případně dalších odborníků?

 • 80% (12 hlasů) - Ano
 • 20% (3 hlasy) - Ne

Související články

Přednáška o multidisciplinárním přístupu jako předpokladu optimální léčby metastatického kolorektálního karcinomu zazněla na 2. pracovním setkání onkologů a chirurgů v Lednici. Přednáška představuje fungování indikační komise v praxi.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.