Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

2. ročník Pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konal v hotelu Lednice na podzim 2010. Odborný program obsahoval přednášky z onkologické chirurgie, chemobioterapie, zobrazovacích a intervenčních metod v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem a zkušenosti s multidisciplinárním přístupem k léčbě nemocných s mCRC.

Záznam jednání GIT komise byl pro pokročilý čas omezen - po skončení pracovního setkání jsme připravili samostatný záznam zasedání GIT komise.

Pokud Vás tato problematika zaujala, prosím, odpovězte na naši krátkou anketu uvedenou pod obsahem onko-chirurgicko-radiologického webcastu. Děkujeme!

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Metastázy kolorektálního karcinomu - úvodní slovo

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

As. MUDr. Petr Kysela, PhD.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Kam kráčíš, onkochirurgie?

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Zobrazovací metody v léčbě nemocných s jaterními metastázami

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Současné pohledy na onkologickou léčbu nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Intervenční radiologické metody v léčbě nemocných s mCRC

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Indikační komise pro nádory GIT

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte nám položilt tři otázky, které nám pomohou v práci na co nejkvalitnějším obsahu portálu Mojemedicina.cz:

Jaká je Vaše specializace?

 • 35.3% (6 hlasů) - Klinický onkolog
 • 5.9% (1 hlas) - Radioterapeut
 • 0% (0 hlasů) - Chirurg
 • 11.8% (2 hlasy) - Internista
 • 5.9% (1 hlas) - Radiodiagnostik
 • 11.8% (2 hlasy) - Praktický lékař
 • 29.4% (5 hlasů) - Jiné

Probíhá identifikace nemocných s mCRC IV. stadia, u kterých je možné provést resekci jetarních metastáz s kurativním záměrem, v ČR optimálně? Je spolupráce mezi onkology, operatéry a diagnostiky dobře nastavena?

 • 14.3% (2 hlasy) - Vůbec ne
 • 50% (7 hlasů) - Spíše ne
 • 28.6% (4 hlasy) - Spíše ano
 • 7.1% (1 hlas) - Rozhodně ano

Víte, kam byste odeslal(a) svého pacienta k posouzení operability a nastavení strategie léčby, ideálně v multioboroové GIT komisi složené z chirurga, onkologa, radiodiagnostika, radioterapeuta, případně dalších odborníků?

 • 80% (12 hlasů) - Ano
 • 20% (3 hlasy) - Ne

Související články

Virtuální onkologická GIT komise

Záznam jednání multidisciplinární GIT komise, kde skupina odborníků různých specializací  řeší konkrétní kazuistiky, navazuje na webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2012 - webcast

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.