Přednášky z 1. psychoonkologického sympózia - webcast

Přednášky z 1. psychoonkologického sympózia - webcast

Přednášky k dospělé a dětské psychoonkologii, sesterské péči a k sociální problematice, které zazněly na 1. Psychoonkologickém sympóziu v ČR.

Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester uspořádala 1. Psychoonkologické sympózium v ČR. Přednášky k dospělé a dětské psychoonkologii, sesterské péči a k sociální problematice natáčel i portál Mojemedicína.cz. Poslechnětě si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Dospělá psychoonkologie

1. psychoonkologické sympózium - odborný program I.

Psychoonkologická péče ve světě a ČR

Mgr. Libuše Kalvodová

Česká onkologická společnost

Adaptace na nemoc, obranné mechanismy a jejich selhání

Mgr. Alexandra Škrobánková

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akceptace potřeb onkologických pacientů

PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD

FVZ UO Hradec Králové a Klinika onkologie FN Hradec Králové

Psychiatrická péče o onkologické pacienty

PhDr. Hana Čápová

Radioterapeutické oddělení FN Motol

Psychiatrická péče o onkologické pacienty

MUDr. Lila Janáková, lila.janakova@lsadska.cz

Psychiatrická léčebna Kosmonosy

Práce psychologa s ženami na mamologické komisi

PhDr. Ivona Šporcrová

Masarykův onkologický ústav Brno

Hypnóza jako terapeutická podpůrná metoda u onkologických pacientů

Mgr. Karolína Machová

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Dětská psychoonkologie

1. psychoonkologické sympózium - odborný program II.

Komunikace s dětmi a jejich rodiči v situaci onkologického onemocnění

Mgr. Irena Vlčková

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Klinický psycholog na dětské onkologii

Mgr. Kristína Tóthová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Sociální téma

1. psychoonkologické sympózium - odborný program III.

Sociální situace rodin s onkologicky nemocným dítětem

Mgr. Alice Picková

FN Motol a LF UK

Sestry - onkologie

1. psychoonkologické sympózium - odborný program IV.

Zátěžová situace sestry na hematoonkologické JIP

Bc. Dana Klepárníková

Interní hematoonkologická klinika FN a LF MU Brno

Psychologické aspekty v péči o pacienty na transplantační jednotce

Bc. Monika Janišová

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Dětská onkologie z pohledu ošetřující sestry

Alice Cetlová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.