Právě probíhá živý přenos na téma prevence rakoviny

Právě probíhá živý přenos na téma prevence rakoviny

Platnost tohoto článku vypršela! 

Portál MojeMedicina Vás zve na první živý webcast, tedy živé internetové vysílání, na stránkách MojeMedicina. Možnost dotazů byla aktivována. Od této chvíle až do konce živého přenosu v pátek je možno vkládat své dotazy. 

Živý přenos skončil, v týdnu od 22. dubna bude k dispozici záznam diskuse.  

Přesně ve stejném čase, jako zasednou na Brněnském výstavišti špičkoví odborníci na prevenci rakoviny, můžete vy zasednout ke svému počítači, iPadu nebo iPhonu a poslechnout si odpovědi na své otázky. Živý přenos začíná v pátek, asi v 17:15, kdy odborníci na zhoubné nádory začnou odpovídat na obdržené dotazy z oblasti rizik a prevence rakoviny.

 

Diskusi budete moci sledovat živě na této stránce! 

Živý přenos

Diskusi bude moderovat PhDr. Zuzana Joukalová(vedoucí Centra komunikace s veřejností a tisková mluvčí Masarykova onkologického ústavu Brno) a prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D. (vedoucí Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP) a ptát se budete moci například těchto odborníků:

(lékaři jsou uvedeni abecedně, je možná změna diskutujících):
 • MUDr. Božena Augustinová, CSc., Ambulance preventivní onkologie KKOP MOÚ Brno (preventivní onkologie)
 • Prim. MUDr.Viera Bajčiová, CSc., Klinika dětské onkologie FN Brno (zhoubné nádory u dětí a mladistvých, prevence pozdních následků onkologické léčby)
 • MUDr. Jozef Čupka, koordinátor Společnosti všeobeného lékařství ČLS JEP pro závislosti, praktický lékař pro dospělé (alkohol)
 • Doc. MUDr.Miroslav Hanuš,CSc., Urocentrum Praha (urologické nádory)
 • Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., Ústav preventivního lékařství, LF MU, Brno (primární prevence, spánek)
 • Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. , internista, Centrum pro závislé na tabáku (prevence kouření)  
 • MUDr. Radek Kroupa,FN Brno, Interní gastroenterologická klinika (refluxní nemoc jícnu)
 • MUDr. Michaela Matoušková, Urocentrum Praha (hematurie)
 • MUDr. M. Navrátilová, MOÚ, OEGN, Brno (familiární a hereditární rizika)
 • MUDr. Renata Neumanová, FN Brno (mamární screening)
 • MUDr. Petr Novák, MOÚ Brno (zhoubné nádory ženského pohlavního ústrojí)
 • MUDr. Petr Prošvic, Urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod (prevence zhoubných nádorů mužských pohlavních orgánů)
 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti a ředitel FN Hradec Králové (očkování)
 • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., 1.lékařská fakulta , Ústav všeobecného lékařství , Praha (včasná diagnostika rakoviny tlustého střeva)
 • MUDr Monika Schneiderová (mamární screening)
 • MUDr. Bohumil Skála, PhD, Ordinace praktického lékařství pro dospělé (prevence u praktického lékaře)
 • Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy, FN Brno  (prevence rakoviny plic)
 • as.MUDr.Štěpán Suchánek- gastroenterolog. ÚVN Praha (screening kolorektálního karcinomu)
 • MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D., Gastroenterologické oddělení MOÚ Brno, vedoucí Sekce preventivní onkologie ČOS (screening kolorektálního karcinomu)
 • Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika FN Brno (výživa)
 • MUDr. Alena Valíčková, MOÚ (preventivní ambulance)
 • Mgr. Tomáš Vyhlídal, UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury (sportovní aktivity)
 • Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, CSc., gastroenterolog, ÚVN Praha (screening kolorektálního karcinomu)

 

Pokud máte 19. dubna odpoledne jiný program, ale odpovědi vás zajímají, neznamená to, že o diskusi přijdete, její celý záznam bude během následujícího víkendu umístěn na MojeMedicina.cz a také na www.mou.cz a  stránkách České onkologické společnosti www.linkos.cz. Pokud raději čtete, najdete odpovědi na své otázky také napsané na webových stránkách www.mou.cz.

Diskusi s odborníky o prevenci zorganizovala Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti a koná se v rámci tradičních Brněnských onkologických dnů, které se letos uskuteční 18. a 19. dubna na Brněnském výstavišti. 

Letos se v rámci BOD v pátek 19. dubna koná i celodenní vzdělávací akce Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,  určená praktickým lékařům. 

Připojte se na diskusi o prevenci v pátek 19. dubna 2013 v 17:15 hodin a poslechněte si odpověď na tu svou otázku!  

Akce je spolufinancována grantem MZČR, Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem Roche, s.r.o. 

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Živě o prevenci rakoviny

Portál MojeMedicina Vás zve na první živý webcast, tedy živé internetové vysílání, na stránkách MojeMedicina. 

Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v Pacienstké sekci na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze v pátek dne 27. ledna 2011.

XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky zahájil MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. a pak už se rozjel kolotoč 330 přijatých příspěvků, doplněný workshopy a sympózii.