Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze - webcast z Brodových dnů

Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze - webcast z Brodových dnů

Na konci dubna se sešli nefrologové v Plzni na Brodových dnech, tentokrát na téma predialýza. 

Na Brodových dnech jsme pro Vás natočili nejen rozhovor s předsedou České nefrologické společnosti prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc. o Brodových dnech a o období predialýzy, ale také tři přednášky satelitního sympózia na téma problematiky léčby anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin v predialýze.  

Podívejte se a poslechněte si některé přednášky, které pro vás zaznamenal portál MojeMedicína.

Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze

Úskalí léčby anémie v běžné klinické praxi

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Anémie po transplantaci ledviny

Doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Klasifikace CKD 2013

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Poslechněte si také rozhovor s prof. MUDr. Ondřejem Viklickým, CSc., který byl natočen na Brodových dnech. Co jsou to Brodovy dny? Kdo byl Jan Brod? V čem spočívá období predialýzy a kdy by měl být pacient předán do péče nefrologa? Vysvětlení pro laiky i poselství pro praktické a odborné lékaře.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.