Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie

Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie

Víkend, ve kterém se přehoupnul únor do března, se v Praze sešli odborníci na léčbu chronické lymfocytární leukémie z celého světa a společně posunuli hranice v léčbě tohoto vážného onemcnění, když přivítali do rodiny biologických léčiv Gazyvaro▼(obinutuzumab) na celosvětovém launchi tohoto produktu. Srdečně vás zveme na shlédnutí webcastu ze sympózia Redefining the Boundaries. Sympózium probíhalo v angličtině, na portálu MojeMedicina.cz je najdete s českými titulky.

NOVÉ DEFINOVÁNÍ HRANIC - A GAZYVA®/GAZYVARO™ Launch Meeting

February 28 - March 1, 2015; Hilton Prague

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie

Úvodní slovo. Introduction to the Gazyva launch meeting

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

ÚHKT; Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Dosahujeme výše: Vývoj Gazyvara – část 2. Reaching higher: The development of GAZYVA - part 2

Guillaume Cartron, MD, Ph.D.

Centre Hospitalier Universitaire Montpellier Département d’Hématologie Clinique

Výzvy v léčbě pacientů s CLL a komorbiditami. Challenges in the treatment of patients with CLL and comorbidities

Prof. John Gribben, D.Sc., F.R.C.P., F.R.C.Path., F.Med.Sci.

Saint Bartholomew's Hospital, Queen Mary's School of Medicine, University of London

Jak já léčím v první linii pacienta s CLL. How I treat first-line CLL

Michael Hallek, MD

University of Cologne, Germany

Vědecký náhled na IRR (reakce spojené s podáváním infuze). Scientific understanding of IRRs

Günter Fingerle-Rowson, MD, Ph.D.

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland

Zvládnutí IRR v klinické praxi. Clinical management of IRRs

Valentin Goede, MD

University Hospital Cologne, German CLL Study Group

Workshop 1: Podávání prvního cyklu Gazyvara. First cycle administration of GAZYVA

Agostino Cortelezzi , MD

University of Milan, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Co znamená MRD negativita a proč je tak důležitá? What is MRD-negativity and why is it important?

Sebastian Böttcher, MD

Schleswig-Holstein University Hospital, Campus Kiel, Germany

MRD negativita – první krok k vyléčení? MRD-negativity: A first step to cure?

Prof. Peter Hillmen, MD., F.R.C.P., F.R.C.Path., PhD

St James's University Hospital, Leeds, UK

Šijeme na míru pacientům léčbu CLL. Tailoring the treatment strategy for patients with CLL

John Kuruvilla, MD, FRCPC

Princess Margaret Hospital, Toronto, Ontario Canada

Workshop 2: Průlom – Kdo je pacient pro Gazyvaro? Breakout 1: Who is the GAZYVA patient?

Prof. John Gribben, D.Sc., F.R.C.P., F.R.C.Path., F.Med.Sci.

Saint Bartholomew's Hospital, Queen Mary's School of Medicine, University of London

Související články

Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie - pozvánka na webcast

Během víkendu, ve kterém se přehoupnul únor do března, se v Praze sešli odborníci na léčbu chronické lymfocytární leukémie z celého světa aby společně diskutovali nové možnosti léčby tohoto závažného onemocnění a přivítali do rodiny biologických léčiv GAZYVARO (obinutuzumab). Srdečně  vás zveme na shlédnutí webcastu ze sympózia "Redefining the Boundaries", jehož přednášky budou brzy zveřejněny. Sympózium probíhalo v angličtině, na portálu MojeMedicina.cz je najdete s českými titulky.

Cílená léčba chronické lymfocytární leukemie: klinický potenciál obinutuzumabu

Obinutuzumab (GA101) je nejnovější monoklonální protilátka schválená k terapii CLL. Zavedení obinutuzumabu do praxe představuje významný pokrok v léčbě nemocných s CLL. Tato nová protilátka typu II s unikátními vlastnostmi, charakterizovaná výraznější ADCC a DCD, prokázala svou účinnost v kombinaci s chlorambucilem u komorbidních a dosud neléčených pacientů s CLL. Na základě těchto výsledků byl obinutuzumab schválen pro léčby CLL. Tento přehledný článek se zaměřuje na roli obinutuzumabu v léčbě CLL.

Informace o biologické léčbě v hemato-onkologii vždy u sebe

Jste lékařka či lékař a léčíte nemocné s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) nebo nehodgkinským lymfomem (NHL)? Pokud máte tablet nebo chytrý telefon, máme pro vás k dispozici zdarma ke stažení mobilní aplikaci Hematoonkologie. Co obsahuje a jaké má funkce?