Revmatologové se sešli v Třeboni

Revmatologové se sešli v Třeboni

Webcast ze satelitního sympózia k léčbě revmatoidní artritidy, které se konalo v rámci Třeboňských revmatologických dnů 5.-7. ledna 2011 v Třeboni.

Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň uspořádaly v roce ve dnech 5.-7. ledna 2011 Třeboňské revmatologické dny. K tématům kongresu patřila např. digitální ulcerace, biologická léčba, postmenopauzální osteoporóza a imunologické vyšetřovací metody v revmatologii.

Podrobnosti o kongresu, včetně bohaté fotogalerie, najdete na stránkách pořádající agentury. Portál MojeMedicína pro Vás připravil webcast ze satelitního sympózia společnosti Roche. Poslechněte si řadu kasuistik i informace o nových doporučeních.

Revmatologové se sešli v Třeboni

Nové poznatky o účinnosti a bezpečnosti při léčbě RA rituximabem a nová Doporučení

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

Minikazuistiky- pacienti léčení tocilizumabem

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Minikazuistiky- pacienti léčení tocilizumabem

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav, Praha

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.