Rozum, zkušenosti a cit v léčbě anémie

Rozum, zkušenosti a cit v léčbě anémie

22. - 23. dubna 2015 se konaly v Ostravě Brodovy dny - 6. edukační sympózium České nefrologické společnosti. Připravili jsme pro Vás záznam ze symposia věnovaného problematice anémie u pacientů s postižením ledvin. Prezentace se zaměřují na klinické zkušenosti a praktická doporučení a vyvolaly bohatou diskuzi.

Symposium s názvem Rozum, zkušenosti a cit v léčbě anémie řídil předseda České nefrologické společnosti Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA. Široké spektrum nefrologických pacientů s anémií si ve svých prezentacích rozdělili přednášející: Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. – predialýza, Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc. – dialýza a Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. – pacienti po transplantaci. Prezentace vyvolaly bohatou diskuzi svědčící o pokračujícím zájmu o léčbu anémie, zejména z hlediska variability reakce pacientů, zájmu stabilizovat dávkování a hladinu hemoglobinu. Diskutovaným, ale jistě neukončeným, tématem byla problematika nefrologických pacientů s nádorovým postižením.

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

Brodovy dny 2015 - rozum, zkušenosti a cit v léčbě anémie

Jak postupovat v léčbě anémie pomocí ESA v predialýze – výsledky studií a klinická praxe

Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zvláštnosti léčby anemie po transplantaci

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Související články

Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze - webcast z Brodových dnů

Na konci dubna se sešli nefrologové v Plzni na Brodových dnech, tentokrát na téma predialýza. 

Klub mladých nefrologů 2013

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.