Subkutánní forma přípravku RoActemra a další přednášky z 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů - webcast

Subkutánní forma přípravku RoActemra a další přednášky z 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů - webcast

Ve středu 17. září 2014 se v rámci 58. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů konalo také satelitní sympózium společnosti Roche, které přineslo nejen novinky z oblasti biologické léčby revmatoidní artritidy, ale i odpovědi na nejčastější otázky z oblasti indikačních omezení a revizí.

Portál MojeMedicina pro vás natočil přednášku o výsledcích randomizovaných studií fáze III, vyhodnocujících bezpečnost a účinnost nové subkutánní formy přípravku RoActemra, přednášku vyhodnocující biologické preparáty v monoterapii revmatoidní artritidy a přednášku zabývající se dalšími léčebnými možnosti po selhání prvního TNF inhibitoru. V závěru sympózia zazněla přednáška na téma úhradových předpisů, jež reagovala na nejčastější dotazy a problémy z revmatologické praxe z oblasti indikačních omezení a revizí.  

Prohlédněte si prezentace a poslechněte přednášky přesně tak, jak zazněly v sále.

Subkutánní forma přípravku RoActemra a další přednášky z 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů

Proč monoterapie biologickým DMARD?

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

Switch z anti-TNF na biologický lék s jiným mechanismem účinku

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

II. Interní klinika FN U sv. Anny

Právo, zdravotní služby a úhradový systém: Problém indikačních omezení a revizí

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D.,LL.M.

D&D Health s.r.o.; Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.

 

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.