Satelitní sympozium Jihočeských onkologických dnů - webcast

Satelitní sympozium Jihočeských onkologických dnů - webcast

Dne 17. října v podvečer začínaly v renesančních prostorách hotelu Růže v Českém Krumlově Jihočeské onkologické dny již tradičně satelitními sympózii. Ze satelitního sympózia společnosti Roche vám přinášíme webcast. 

Na Jihočeských onkologických dnech jsme však natočili i přednášky hlavního programu. Webcast z Jihočeských onkologických dnů 2013 bude zveřejněn v pondělí.

Sympózium přineslo zamyšlení nad postavením cílené léčby v posledních deseti letech, představilo nový léčebný přístup v léčbě metastatického karcinomu prsu a přípravek pertuzumab, seznámilo posluchače s novým, podkožním, podáním trastuzumabu a  zamýšlelo se i nad tím, zda je smysluplné indikovat anti VEGF léčbu u HER2 negativního metastatického karcinomu prsu.

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - satelitní sympozium společnosti Roche s.r.o.,

10 let cíleného boje za delší přežití

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Blokace dimerizace HER2 – Nová naděje v léčbě HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Kvalita života očima pacientek – Herceptin SC

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Má cílená léčba místo v terapii HER2 negativního karcinomu prsu?

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Druhý den jsme se v parku u Zámecké jízdárny zeptali MUDr. Kataríny Petrákové, PhD. na novinky v léčbě pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu a také na Jihočeské onkologické dny.

 

Vraťte se v pondělí 4.11. a podívejte se i na další přednášky z Jihočeských onkologických dnů 2013 

Související články

Duální blokáda HER2 pomocí pertuzumabu a trastuzumabu představuje pravděpodobně významný pokrok v léčbě pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a nový milník na cestě k individualizované léčbě.

Nová léčebná forma Herceptinu šetří čas pacientům i zdravotnickému personálu

Evropské pacientky s časným i metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu nyní mohou být léčeny novou subkutánní formou Herceptinu. 

Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast

17.- 19. října proběhly kulaté 20. Jihočeské onkologické dny, tentokrát na téma zhoubné nádory prsu.