Satelitní sympozium: od léčby k právu

  • , Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

MUDr. Igor Kiss, Ph.D představuje program satelitního sympózia společnosti Roche s názvem "Od léčby k právu", které se konalo ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Hezké pozdní odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych Vás přivítal na Satelitním sympoziu firmy Roche pod názvem Od léčby k právu. V podstatě bych Vás úvodem seznámil s dnešním programem, který je rozdělený do čtyř bloků. První blok je biologická léčba solidních nádorů, kterou přednese paní primářka Prausová z Radioterapeuticko-onkologického oddělení v Motole. A jmenuje se Sliby jsou dodrženy, budou dodrženy sliby? Další by byl blok věnovaný kolorektálnímu karcinomu, kde bych v úvodu Vás seznámil, ukázal Vám některá data z pacientských registrů. Potom bych se zmínil o chemoterapii a biologické léčbě kolorektálního karcinomu s cílem sekundární operability. Pak bych požádal pana profesora Válka o přednášku na téma Intervenční radiologické metody v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. A tento blok by ukončil pan docent Penka z Fakultní nemocnice Brno s přednáškou na téma Primární metastazektomie, jednodobé, vícedobé resekce metastáz a moderní postupy vedoucí ke zvýšení resekability. Další blok by byl věnovaný nádorům žaludku. Tam by pan doktor Tomášek z Masarykova onkologického ústavu přednesl sdělení na téma Cílená léčba u karcinomu žaludku. A celý ten blok přednášek by zakončil pan magistr Policar z Masarykova onkologického ústavu s přednáškou Moderní léčba, ekonomické limity a právní postavení lékaře. Seznámil bych Vás ještě s tím, jak funguje hlasovací zařízení. Protože v rámci každé prezentace jsou jeden až dva slidy, které jsou pojaty k hlasování, k vyjádření Vašeho názoru. Tak vždycky po přečtení těch různých možností a toho zadání bych Vás vyzval (nebo přednášející by Vás vyzval) k vybrání jedné ze čtyř možných odpovědí. Budeme mít na to deset sekund, následně by se měl vlastně v grafické podobě objevit výsledek toho daného hlasování. Čili mohli bychom to všechno vyzkoušet hned v úvodu, abychom měli představu, jaké odbornosti v jakém procentu máme na tomto Satelitu zastoupeny. A tudíž bych Vás požádal, kdybyste uchopili hlasovací zařízení. A v podstatě můžeme začít s hlasováním. První varianta onkolog či radioterapeut, druhá chirurg, třetí radiolog nebo intervenční radiolog a čtvrtá možná odpověď ostatní. Tak vidíme, že většina jsou kliničtí onkologové nebo radioterapeuti. A pak velké procento ostatní. Tak, to jsme si vyzkoušeli hlasovací zařízení a já bych v tuto chvíli požádal paní primářku Prausovou o první sdělení.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Od léčby k právu - webcast.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.