Současná role VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění - webcast

Současná role VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění - webcast

Přednášky a prezentace věnované současné roli VEGF protilátek v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu, nemalobuněčného karcinomu plic a karcinomu vaječníku v pokročilém stádiu, tak jak zazněly na Brněnských onkologických dnech.

Webcast satelitního sympózia, konaného dne 24. dubna 2014.

Přednášky obsahují nejen data z klinických a observačních studií, ale také tuzemská data z klinických registrů. Výjimkou je ovariální karcinom, který, bohužel, zůstává indikací, u níž v České republice dosud není cílená léčba hrazena.  Satelitní sympózium Brněnských onkologých dnů s názvem Současná role VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění zorganizovala společnost Roche a uvedl prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.
Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace přesně v té podobě, v jaké zazněly ve čtvrtek 24. dubna 2014 v sále J. Šprindricha na brněnském výstavišti. 

V přehledu přednášek níže najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

BOD 2014 - současná role VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Bevacizumab a kolorektální karcinom: klinická data a zkušenosti z praxe

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Postavení bevacizumabu u pacientů s NSCLC v současnosti

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Bevacizumab – cílená léčba ovariálního karcinomu

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Seznam přednášek natočených na Brněnských onkologických dnech 2014

Zpracováváme i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2014.  Sledujte téma BOD2014

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.