Společné česko / moravské kazuistické setkání - webcast

Společné česko / moravské kazuistické setkání - webcast

Již 8. ročník kazuistického setkání se konal 5. prosince 2014 a představil zajímavé zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s karcinomem ovárií, prsu a kolorekta.  

V každém bloku bylo představeno několik kazuistik, následovala diskuse a shrnutí nastolených témat. Poslechněte si i vy devět zajímavých případů diagnostiky a léčby pokročilých karcinomů ovária, prsu a kolorekta i nejnovější informace ze studií a doporučených postupů léčby. 

8. kazuistické setkání zahájila MUDr. Jitka Růžičková vzpomínkou na předchozí ročníky. Poslechněte si přivítání na česko/moravském kazuistickém setkání.

Společné česko / moravské kazuistické setkání - ovariální karcinom

Úvod k bloku ovariální karcinom

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Kazuistika ovariální karcinom

MUDr. Hana Študentová

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Avastin a karcinom ovaria

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Společné česko / moravské kazuistické setkání - karcinom prsu

Avastin v léčbě HER - negativního (triple - negativního) metastatického karcinomu prsu

MUDr. Hana Korunková

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Uplatnění bevacizumabu v léčbě karcinomu prsu - kazuistika

MUDr. Zuzana Donátová

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická krajská nemocnice

Společné česko / moravské kazuistické setkání - kolorektální karcinom

Každodenní případ ...

MUDr. Věra Benešová

Nemocnice Jihlava

Léčba pacienta s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu - kasuistika

MUDr. Lucie Žitňanská

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Metastatický kolorektální karcinom

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Kazuistika FOLFOXIRI + Bevacizumab

MUDr. Stanislav Batko

Radioterapeuticko – onkologické oddělení FN v Motole

Kazuistika : Pacientka s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Adam Wendrinski

Komplexní onkologické centrum, Nový Jičín

Kazuistické setkání 2014 - závěr bloku o metastuzíjícím kolorektálním karcinomu

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.