Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer - ESMO webcast

Záznam přednášek ze satelitního sympózia v rámci ESMO věnovaného inhibici angiogeneze v léčbě zhoubných nádorů. Přednášky, prezentace, anketní otázky.

První den konání 35. kongresu ESMO - European Society for Medical Oncology v Miláně, 8.-12. října 2010 probíhalo satelitní sympósium věnované inhibici angiogeneze v léčbě zhoubných nádorů. Portál Mojemedicína Vám přináší záznam přednášek z tohoto satelitního sympózia. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim. Můžete také zodpovědět anketní otázky, které zazněly na sympóziu a porovnat odpovědi návštěvníků portálu Mojemedicína s tím, co odpověděli účastníci sympózia. K dispozici jsou vám také prezentace v českém jazyce.

Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer - ESMO

Chair’s welcome: controlling tumour growth through angiogenesis inhibition

Prof. Dr. Martin Gore

Royal Marsden Hospital London, UK

Patient-driven treatment strategies in metastatic colorectal cancer

Prof. Cornelis JA Punt, MD

Department of Medical Oncology Radboud University Nijmegen Medical Centre Nijmegen, The Netherlands

Optimising Patient Outcomes in Metastatic Breast Cancer With Anti-angiogenic Therapy

Rebecca Dent, MD FRCP(C)

Sunnybrook Odette Cancer Center Toronto, Canada

Anti-VEGF therapy:

Román Pérez-Soler, MD

Dpt of Oncology, Montefiore Medical Center

New approaches in the treatment of malignant gliomas

Jeffrey J Raizer, MD

Northwestern University, Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois, USA

Clinical data update: anti-angiogenesis in front-line ovarian cancer

Robert A. Burger, MD

Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA

Chair’s close

Prof. Dr. Martin Gore

Royal Marsden Hospital London, UK

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.