Třeboňské revmatologické dny - webcast

Třeboňské revmatologické dny - webcast

V podvečer devátého dne nového roku 2013 se v konferenční centrum Lázní Aurora v Třeboni sešli čeští revmatologové.

Portál Mojemedicína pro vás natočil tři přednášky satelitního sympózia o biologické léčbě pacientů s revmatoidní artritidou.  

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Třeboňské revmatologické dny 2013

Protilátky proti po-translačně modifikovaným peptidům u RA - video

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologický ústav Praha

Biologická léčba pacientů s RA, kteří netolerují MTX - video

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav, Praha

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.