Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie - pozvánka na webcast

Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie - pozvánka na webcast

Během víkendu, ve kterém se přehoupnul únor do března, se v Praze sešli odborníci na léčbu chronické lymfocytární leukémie z celého světa aby společně diskutovali nové možnosti léčby tohoto závažného onemocnění a přivítali do rodiny biologických léčiv GAZYVARO (obinutuzumab). Srdečně  vás zveme na shlédnutí webcastu ze sympózia "Redefining the Boundaries", jehož přednášky budou brzy zveřejněny. Sympózium probíhalo v angličtině, na portálu MojeMedicina.cz je najdete s českými titulky.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Přednášky, které byly natočeny na společném edukačním sympóziu Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL konané v rámci XXVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Sympózium bylo zaměřené na novinky v cílené terapii u chronické lymfocytární leukémie a lymfomů.

Posouvání hranic v léčbě chronické lymfocytární leukémie

Víkend, ve kterém se přehoupnul únor do března, se v Praze sešli odborníci na léčbu chronické lymfocytární leukémie z celého světa a společně posunuli hranice v léčbě tohoto vážného onemcnění, když přivítali do rodiny biologických léčiv Gazyvaro▼(obinutuzumab) na celosvětovém launchi tohoto produktu. Srdečně vás zveme na shlédnutí webcastu ze sympózia Redefining the Boundaries. Sympózium probíhalo v angličtině, na portálu MojeMedicina.cz je najdete s českými titulky.

Cílená léčba chronické lymfocytární leukemie: klinický potenciál obinutuzumabu

Obinutuzumab (GA101) je nejnovější monoklonální protilátka schválená k terapii CLL. Zavedení obinutuzumabu do praxe představuje významný pokrok v léčbě nemocných s CLL. Tato nová protilátka typu II s unikátními vlastnostmi, charakterizovaná výraznější ADCC a DCD, prokázala svou účinnost v kombinaci s chlorambucilem u komorbidních a dosud neléčených pacientů s CLL. Na základě těchto výsledků byl obinutuzumab schválen pro léčby CLL. Tento přehledný článek se zaměřuje na roli obinutuzumabu v léčbě CLL.