Pozvánka na přednášky o idiopatické plicní fibróze

V pátek skončil v Brně XIX. kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Portál Mojemedicina pro vás natočil a připravil ke zveřejnění  přednášky o idiopatické plicní fibróze a intersticiálních plicních procesech. Přednášky jsou již zveřejněny. Poslechněte pozvánku od paní prof. MUDr. Jany Skřičkové, CSc.

Související články

XIX. Kongres České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - webcast

V rámci letošního kongresu České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti jsme pro vás natočili přednášky o idiopatické plicní fibróze a dalších intersticiálních plicních procesech. Jedná se o přednášky z páteční Sekce na téma intersticiální plicní procesy a sarkoidóza a o satelitní sympózium společnosti Roche.

Idiopatická plicní fibróza je onemocnění nejasné příčiny, při kterém dochází k postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně v husté vazivo. Přečtěte si, co se podílí na vzniku onemocnění, jaké má onemocnění příznaky a jak se diagnostikuje? 

Incidence bronchogenního karcinomu u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou je mezi 4-48 %. Na třech kazuistikách je ukázána složitost současného výskytu těchto dvou onemocněních. Přednáška zazněla na XIX. Kongresu České a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti v červnu 2015.