Pozvánka na přednášky ze sympózia Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta

Brzy budou zveřejněny přednášky ze satelitního sympózia Brněnských onkologických dnů, které neslo název Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta. Zveme vás k jejich shlédnutí. Zatím si poslechněte rozhovory, natočené bezprostředně po sympóziu. Tématem byl dnešní pohled na neodjuvantní chemoterapii očima onkologa a chirurga.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu má určitě své postavení. Nejsem zastánce toho, léčit všechny pacientky neoadjuvantní léčbou, ale každopádně jsou pacientky, u kterých indikujeme neoadjuvantní léčbu. Patří k nim hlavně pacientky s triple negativním nádorem, s rychle proliferujícím onemocněním, pak HER2 pozitivní pacientky s karcinomem prsu. Hlavním důvodem je, že u těchhle dvou nádorů, jak jsem jmenovala, dosahujeme léčbou vysokého procenta remisí. A znamená to, že těm pacientkám můžeme nabídnout kvalitnější parciální operaci s lepším kosmetickým výsledkem, což si myslím, že je hlavní důvod indikace neoadjuvantní systémové léčby obecně. Já bych řekla, že náš názor nebo přístup k neoadjuvantní léčbě v Masarykově onkologickém ústavu se trošku posunul. Pár let dozadu jsme ji indikovali opravdu zřídka. Bylo to kvůli problémům, které s sebou neoadjuvance nese. Tím ale, jak máme dobře postavený multidisciplinární tým a některé situace jsme si vyjasnili a umíme už s nimi pracovat, tak indikujeme neoadjuvantní léčbu častěji. A celkem si myslím, že to zaregistrovala i pracoviště, která k nám ty pacientky posílají, protože se nás ptala, jestli se něco změnilo. Změnilo. Ten přístup je trošičku jiný, než byl před lety. V průběhu posledních let se můj názor na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu trochu vyvíjí. Protože dřív jsme se často setkávali se situací, kdy ta neoadjuvance byla indikovaná řekněme neuváženě a dost nám komplikovala situaci. A potom ve výsledku těm pacientkám ten chirurgický výkon. Naopak v posledních letech dochází k tomu, že na podkladech té neoadjuvantní léčby nám to umožňuje nejenom operovat méně radikálně v oblasti prsu, ale i méně radikálně v oblasti axilárních lymfatických uzlin, což je z pohledu těch žen velice důležité, protože to snižuje riziko dlouhodobých nežádoucích následků operací, jako jsou třeba lymfedémy horní končetiny. Čili pro ty pacientky ta chirurgická léčba může být šetrnější. Je potřeba samozřejmě ty léčebné otázky s pacientkou komunikovat. Tady bych vyzdvihl ale to, že nejenom ta komunikace s pacientkou je potřebná, ale zcela zásadní je i komunikace uvnitř toho mezioborového týmu, který tu léčbu vlastně řídí. Děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Onkologové, chirurgové, radiologové a další odborníci se sešli v Kroměříži - pozvánka na webcast

V pátek 20. září se v Kroměříži  konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje. Stejně jako v předchozích letech i zde jsme byli s kamerou a připravujeme pro vás zveřejnění všech přednášek. Zatím si poslechněte videopozvánku pana profesora Kaly za chirurgy a pana profesora Vyzuly za onkology. Webcast z pracovního setkání najdete na portálu MojeMedicina 8. října 2013.   

12. září se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte úvodní slovo předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.   

11. září se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte pozvání předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP a úvodní slovo semináře.