Videostřípky z OHD 2010

Na XXIV. Olomouckých hematologických dnech jsme se na chodbách zeptali účastníků, jak se jim líbí na OHD, čím je okouzlila hematoonkologie a jak vidí budoucnost oboru.

Odpověděli nám Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Kozák PhD., MBA a MUDr. David Belada, PhD.. Poslechněte si je.

Doc. MUDr. Tomáš Kozák PhD., MBA

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

MUDr. David Belada, PhD.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Pane doktore, jak se vám líbí na letošním kongresu? Tak já už jsem opakovaně na Olomouckých hematologických dnech a musím říct, že to prostředí letošního kongresu je opravdu velice pěkné. Ten trend se posouvá vlastně každým rokem od Teoretických ústavů až přes ten RC komplex k tomuhle současnému prostředí. A opravdu je to velice hezké. Proč jste si vy vybral hematologii, hematoonkologii? Tak já jsem začal na první interně v Hradci, což je v podstatě oblast, kde je dominantní kardiologie. Ale, a myslím si, že to je u většiny lidí, vždycky záleží na tom, kdo vás k něčemu přivede, vždycky záleží na těch vzorech lidí, kteří vás zaujmou svým přístupem, chováním, vzděláním, erudicí. Takže tam bylo trošku štěstí, že na té první interně byla poměrně silná skupina hematologů pod vedením profesora Chrobáka, a celá tahle skupina musím říct, že mě velice zaujala. Takže přestože to byl obor, který byl minoritní na té první interně, tak mě ta problematika natolik zaujala, že jsem říkal, že stojí za to tomuhle se věnovat prakticky delší dobu. Netušil jsem, že to bude třeba celý život, ale nelituju toho. Předpokládám, že za dobu, co děláte tento obor, se obor značně vyvinul. Čím vám přijde atraktivní a kam směřuje do budoucna? Hematologie, zvlášť ta onkologická hematologie, asi jako každá oblast medicíny v poslední době zaznamenává obrovský rozvoj. A skutečně je to jak na poli diagnostiky, tak zejména terapie. A třeba musím říct, že zrovna monoklonální protilátky jsou oblast, která skutečně znamenala jakoby revoluci v této oblasti nádorů nebo mízního systému nebo leukémií obecně. A z tohohle hlediska třeba musím říct, že jsem hrozně rád, že jsem zažil toto období. Kdybych se narodil třeba před čtyřiceti lety, tak jsem odkázán prakticky pouze na chemoterapii. V současné době člověk dokáže nabídnout těm pacientům diametrálně odlišné léky, diametrálně kvalitnější výsledky jsou u celé té léčby. Takže z tohohle hlediska já jsem opravdu ve své podstatě nadšen, že žiju v době, ve které žiju. Protože je to velké štěstí.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Pane profesore, jak vnímáte v současné době hematoonkologii oproti době dříve? Já jsem v hematoonkologii začínal někdy na přelomu osmdesátých a devadesátých let, spíš na začátku devadesátých let, a já si vzpomínám na první molekuly, které jsme tehdy zkoušeli, růstové faktory, granulocytové kolonie, stimulující faktor. A to byl takový začátek té éry, kdy se začala objevovat biologická léčba, biologické preparáty, cílená terapie. A musím říct, že za tu dobu, i když se pořád nepovažuji za tak dlouholetého pamětníka, že za tu dobu byl udělán z mého pohledu neskutečný pokrok. A myslím si, že z té oblasti celé onkologie to bylo právě v hematoonkologii, kde bylo několik naprosto zásadních průlomových objevů, které naprosto významným způsobem změnily osud nemocných. A nejenom, že posunuly a zlepšily jejich přežití o pár měsíců, ale skutečně jim naprosto zásadně změnily život, že s chorobou, která byla nevyléčitelná a lidé na ni, já se nebojím říct hojně umírali, teď mohou žít naprosto kvalitní život a mohou vykonávat všechno to, co potřebují. Děkuju. Ještě jednu otázku, zdali nám můžete prozradit, co vás vedlo k rozhodnutí věnovat se studiu medicíny a potom k tomu, abyste si vybral právě hematoonkologii? Já jsem se pro tu medicínu rozhodl v osmdesátých letech, v zásadě hlavně z toho důvodu, že to byla oblast, která se za komunismu dala studovat, a taky že to mělo a má nějaký smysl. Proč zrovna hematologii a medicínu, bylo to dáno prostě tím, že já už jsem se na gymnáziu díval občas do mikroskopu a dokonce jsem pracoval i v jedné laboratoři, takže pak už to šlo tímto směrem. Na proběhlém sympoziu jsme slyšeli povzbudivé informace o velkém pokroku v léčbě nehodgkinského lymfomu a chronické lymfocytární leukémie. Tato onemocnění se dají ve velké míře léčit, vyléčit či alespoň po dlouhá léta držet tzv. pod kontrolou. Myslíte, že budou v budoucnu zcela vyléčitelná? Že tihle pacienti s onkologickou diagnózou v hematologii už nebudou takovým tím strašákem a ekvivalentem pro úmrtí? No já si myslím, že to, že třeba slovo leukémie je ekvivalentem pro úmrtí, je prostě dáno nějakým způsobem historicky a ta doba se mění. Ale ono koneckonců když si vezmete jenom třeba tu chronickou lymfatickou leukémii, tak asi málokdo ví, že 50 % pacientů vůbec nedospěje za svůj život k léčbě, protože prostě s tou chorobou žijí. Těch zbylých 50 % pacientů s chronickou lymfatickou leukémií vyžaduje nějakou léčbu. A to, čeho jsme právě teď svědky, že poprvé v historii se ukázalo, že strašně záleží na tom, co tomu pacientovi dáte na začátku, protože tím ovlivníte jeho šance na to, aby tady žil delší dobu nebo aby ten jeho život se neubíral takovým způsobem. V minulosti to bylo tak, že ať jsme dělali, co jsme dělali, tak jsme sice mohli prodloužit dobu do další léčby, ale celkově se nám život prodloužit nepodařilo. Co se týká vyléčení, tam je ta otázka trošku komplikovanější, protože z pohledu definice vyléčení by člověk měl ztratit to větší riziko návratu onemocnění, čehož pořád nejsme úplně stoprocentně svědky. Ale řekl bych, že ta nová léčba, v tomto případě to byl rituximab Mabthera v kombinaci s chemoterapií, ukázala, že pokud pacient dosáhne skutečně velmi kvalitní odpovědi, a to je kompletní remise a u té chronické lymfatické leukémie třeba i molekulárně-biologická remise, tak potom ty šance na prodloužení života, a já doufám teda na vyléčení, výrazně stoupají. Děkuju vám. A ještě poslední otázka, jak se dobíjíte? Kde berete energii ke každodenní práci ve vrcholové hematologii? Ráno vstanu, jdu práce, z práce. V noci spím. Občas si jdu zaběhat.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.