Videosympósium k léčbě NHL a CLL

Satelitní sympósium u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů nabízí zasvěcený pohled předních českých odborníků na současné standardy léčby NHL a CLL ve světle nejnověji publikovaných výsledků studií i dlouhodobých zkušeností.

Satelitní sympósium pořádané společností Roche s.r.o. u příležitosti XXIV. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Videosympósium k léčbě NHL a CLL

Léčba lymfoproliferací

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

ÚHKT; Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

MabThera mění přirozený průběh CLL – individualizace léčby pro všechny pacienty

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oddělení klinické hematologie

Kompletní léčebný přístup pro pacienty s FL – udržovací léčba jako přirozená součást léčby

MUDr. David Belada, PhD.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2. Interní klinika - oddělení klinické hematologie

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.