Videosympósium Léčba revmatiodní artritidy

Sympózium zaznamenané dne 13. května 2010 na 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů v Plzni.

Satelitní sympózium společnosti Roche. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Videosympósium Léčba revmatiodní artritidy

Tocilizumab (RoActemra) – přínos a postavení nového preparátu v léčbě RA

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologický ústav Praha

Studie LITHE – klinická a radiologická remise po 2 letech léčby tocilizumabem

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

Zkušenosti z léčby revmatoidní artritidy v evropském registru CERRERA

MUDr. Kateřina Jarošová

Revmatologický ústav Praha

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.