Videosympósium Léčba revmatiodní artritidy

Sympózium zaznamenané dne 13. května 2010 na 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů v Plzni.

Satelitní sympózium společnosti Roche. Poslechnětě si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Tocilizumab (RoActemra) – přínos a postavení nového preparátu v léčbě RA

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologický ústav Praha

Studie Lithe – klinická a radiologická remise po 2 letech léčby tocilizumabem

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav Praha

Zkušenosti z léčby RA rituximabem v evropském registru CERRERA

MUDr. Kateřina Jarošová

Revmatologický ústav Praha

Vložit komentář

Komentář
Akce

Související články

U příležitosti 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů 2010 pořádala společnost Roche satelitní sympozium.

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.