VII. Pracovní multidisciplinární setkání - webcast

VII. Pracovní multidisciplinární setkání - webcast

V roce 2009 se konal první ročník Pracovního setkání onkologů a chirurgů Jihomoravského kraje, který se věnuje především multidisciplinární spolupráci v péči o pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem. Setkání nejprve ztratilo lokální charakter a Jihomoravský kraj ze svého názvu, postupně přibralo další odbornosti, biostatistiky, radiační onkology, radiodiagnostiky a na svém letošním ročníku i patology. Sedmý ročník se konal 18. – 19. září pod novým názvem Pracovní multidisciplinární setkání. Poslechněte si přednášky a kasuistiky zaměřené na spolupráci v péči o nemocné s metastatickými stádii nádorů trávicího traktu tak, jak zazněly v hotelu Atlantis v Brně. 

VII. Pracovní multidisciplinární setkání - Kvalita totální mezorektální excize a její význam pro další léčbu

Hodnocení TME jako parametr kvality práce chirurga

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Role patologa při hodnocení kvality práce kolorektálního chirurga – očekávání a realita

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Kvalita TME z pohledu patologa aneb naše zkušenosti s vyšetřováním resekátů rekta

MUDr. Eva Hovorková

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Kvalita TME a její význam pro další léčbu - Pohled radiologa

MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

VII. Pracovní multidisciplinární setkání - Novinky v léčbě CRC a mCRC

Co je nového v chirurgii rekta v roce 2015 aneb velmi subjektivní názory (jednoho) chirurga

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Novinky v histopatologické diagnostice kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Kongres ASCO 2015 - Co nového v léčbě kolorektálního karcinomu?

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Neoadjuvantní (konverzní) strategie léčby - proč je resekce nejdůležitější

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

VII. Pracovní multidisciplinární setkání - Praktické přístupy k léčbě CRC: jak to vidí radiolog, onkolog a chirurg

Kasuistiky kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Praktické přístupy k léčbě CRC: jak to vidí radiolog

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Kazuistiky

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kazuistika

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Kazuistika

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika operační onkologie

Související články

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2013 - webcast

V pátek 20. září se v Kroměříži konal již pátý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2012 - webcast

IV. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje se konalo v Černé hoře 14. září 2012.