Vzdělávací program pro praktické lékaře - webcast

Vzdělávací program pro praktické lékaře - webcast

V rámci Brněnských onkologických dnů v roce 2015 se již tradičně uskutečnil celodenní vzdělávací seminář pro praktické lékaře, který zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS, tentokrát s podtitulem “Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění”. Máte možnost shlédnout přednášky nejen na téma výchovy k onkologické prevenci, ale také výživy onkologického pacienta, řešení nežádoucích účinků onkologické léčby, paliativní péče a další témata, která řeší praktičtí lékaři se svými onkologickými pacienty.    

Přehled přednášek:

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek

BOD 2015 - vzdělávací program pro praktické lékaře na téma “Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění”

Preventivní prohlídky: náplň a realita

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

Problémy prevence a časné diagnostiky nádorů varlat u adolescentů

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Preventívny program pre školy FN Brno 2014/2015 - Prevencia vzniku závislosti na tabaku

MUDr. Stanislava Potrepčiaková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Primární onkologická prevence ve škole

PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

MU Brno, Pedagogická fakulta

Výchova k onkologické prevenci na internetu

PhDr. Petra Nováková

MojeMedicina

Nejčastější iontové dysbalance u pacientů v onkologické paliativní péči

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

(Ne)bojím se bolesti

MUDr. Pavla Navrátilová

Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie

Respirační symptomy u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním

MUDr. Marcela Tomíšková

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

O čem a jak mluvit s pacientem a jeho rodinou

Mgr. Radka Alexandrová

Soukromá psychoterapeutická praxe v Brně

Výživa onkologického pacienta v paliativní péči

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Praktický lékař a domácí hospicová péče

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Léčebna dlouhodobě nemocných NMB Brno; Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Použití permanentních hrudních a břišních drénů u pacientů s maligními výpotky

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

Sociální potřeby a možnosti sociální pomoci - praxe v MOÚ

Mgr. Jana Křížová

Masarykův onkologický ústav, Úsek zdravotně-sociální

Paraneoplastické projevy svědění, únava, horečka, pocení

MUDr. Lukáš Pochop

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Port a PICC: informace pro praktické lékaře

Zuzana Sýkorová

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Pro a proti skríningu ZN prostaty, časný záchyt a kdy neuškodit

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

Screening nádorů prsu v ČR ve světovém a evropském kontextu

MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

Mamma Centrum, Praha

Časná detekce nádorů ledvin

MUDr. Petr Prošvic

Oblastní nemocnice Náchod a. s., Urologické, Náchod

Kolorektální screening. Novinky, co přineslo adresné zvaní

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN v Praze

Podívejte se i na další přednášky, které jsme pro Vás natočili na Brněnských onkologických dnech 2015.

 

Zpracovali jsme pro vás i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2015. Sledujte téma BOD2015.

Související články

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech

Letos si diagnózu karcinomu vyslechne z úst svých lékařů přes 77 tisíc našich občanů. Na konci roku tak u nás bude s karcinomem žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů. Když toto číslo převedeme na počet rodin, bude každá šestá rodina řešit tuto závažnou nemoc u některého ze svých členů.

Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - vzpomínka na BOD 2014

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

Záznam živého přenosu z Brněnských onkologických dní 2015 na téma prevence rakoviny

8. dubna 2015 odpoledne se uskutečnil živý přenos z největší tuzemské onkologické konference Brněnských onkologických dnů. Veřejnost měla možnost ptát se živě 90 minut na prevenci a včasný záchyt rakoviny. Přinášíme vám záznam. Poslechněte si odpovědi na otázky ze skutečného života. Pokud nenajdete odpověď na tu svou otázku, podívejte se na program dalších živých přenosů o prevenci rakoviny a zeptejte se.