Webcast ze satelitního sympózia EHA 2011

Pokroky v léčbě folikulárního lymfomu a chronické lymfocytární leukémie byly představeny na satelitním sympóziu v rámci 16. kongresu EHA.

Satelitní sympózium pořádala společnost F. Hoffmann - La Roche Ltd. v rámci 16. kongresu EHA, který proběhl v červnu 2011 v Londýně. Zveme Vás na prezentace předních evropských odborníků v oblasti lymfoproliferativních malignit.

V případě, že by Vám webcast nešel pustit, zkuste , prosím, tento odkaz.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.