XI. Slapské sympozium 2015 - webcast

XI. Slapské sympozium 2015 - webcast

XI. slapské sympózium, pořádané Českou revmatologickou společností ve dnech 4.-6. června, se již tradičně zabývalo problémy revmatologie, revmatochirurgie a rehabilitace. Portál MojeMedidicina pro vás natočil přednášky satelitního symposia společnosti Roche s.r.o., které se zabývalo problematikou deprese u chronicky nemocných pacientů s revmatoidní artritidou z pohledu psychiatra i revmatologa. Symposium završuje aktualizovaný přehled výsledků významných klinických a observačních studií a dat z registrů léčby revmatoidní artritidy tocilizumabem (RoActemra).

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

XI. Slapské sympozium 2015

Deprese a revmatoidní artritida

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav, Praha

Chronicky nemocný pacient s revmatoidní artritidou a deprese

MUDr. Richard Köhler

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – update 2015

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

Související články

Subkutánní forma přípravku RoActemra a další přednášky z 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů - webcast

Ve středu 17. září 2014 se v rámci 58. výročního sjezdu českých a slovenských revmatologů konalo také satelitní sympózium společnosti Roche, které přineslo nejen novinky z oblasti biologické léčby revmatoidní artritidy, ale i odpovědi na nejčastější otázky z oblasti indikačních omezení a revizí.

Portál MojeMedicina pro vás natočil přednášku o výsledcích randomizovaných studií fáze III, vyhodnocujících bezpečnost a účinnost nové subkutánní formy přípravku RoActemra, přednášku vyhodnocující biologické preparáty v monoterapii revmatoidní artritidy a přednášku zabývající se dalšími léčebnými možnosti po selhání prvního TNF inhibitoru. V závěru sympózia zazněla přednáška na téma úhradových předpisů, jež reagovala na nejčastější dotazy a problémy z revmatologické praxe z oblasti indikačních omezení a revizí.  

Tocilizumab v monoterapii revmatoidní artritidy

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění neznámé etiologie postihující 0,5–1 % dospělé populace. V podobě bilaterální polyartritidy postihuje RA klouby, postupně vede k poškození šlach a ligament a k erozím chrupavky i kosti. Nemocné zároveň trápí systémové projevy plynoucí z dlouhodobého zánětu. Pokud není RA adekvátně léčena nebo se léčba nedaří, nemoc progreduje do invalidizace nemocného a zkrácení jeho života až o 10 let. Vzhledem k tomu, že v patogenezi RA hraje klíčovou roli interleukin-6 (IL-6), právě na jeho signalizační kaskádu se zaměřil vývoj nových léčiv.

X. Slapské sympozium 2013 - webcast

Natočili jsme pro vás přednášky o novinkách v biologické léčbě revmatoidní artritidy.