XII. sjezd České společnosti klinické biochemie - webcast

XII. sjezd České společnosti klinické biochemie - webcast

Ve dnech 20. až 22. září 2015 se v Brně uskutečnil XII. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí. Nosným tématem sjezdu byla problematika klinické aplikace laboratorních aktivit, spolupráce s klinickými kolegy i jejich pohledy na klasické klinicko-biochemické domény. Tyto parametry splnil i workshop společnosti Roche, který jsme pro vás natočili. Poslechněte si přednášky tak, jak zazněly v hotelu Voroněž v pondělí 21. září 2015.     

XII. sjezd České společnosti klinické biochemie - Worshop Roche

IL-6 v detekci intraamniální infekce u pacientek s předčasným odtokem plodové vody

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Porodnická a gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Determination of vitamin D status in different patient populations: challenges and solutions

Gabriella Bobba, Ph.D.

F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland

20 let Labor Aktuell CS

Ing. Lenka Nováková

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Novinky v Roche portfoliu infekční diagnostiky

RNDr. Pavlína Šorfová

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Cobas® 6000 - 10 000 za 10

Ing. Vladimír Frančík

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Související články

Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 2014 - webcast

Jaké jsou nové možnosti v léčbě karcinomu ovária, v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla a jaké přednosti má nový biomaker ovariálního karcinomu HE-4. Přednášky na toto téma zazněly 28. listopadu 2014 v rámci 4. Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků.

Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast

Konec posledního listopadového týdne 2014 patřil aktuálním novinkám laboratorní medicíny, výměně zkušeností uživatelů analytických systémů Roche a také přednáškám lékařů na téma Žena a zdravé těhotenství.  

V rámci cyklu odborných seminářů Malé doškolovací dny zazněla 9. června 2015 v Praze i přednáška o diagnostice a predikci závažné těhotenské patologie preeklampsie, která patří do skupiny hypertenzních poruch v graviditě, jež jsou způsobeny poruchami placentace.