XXII. Jihočeské onkologické dny - webcast

XXII. Jihočeské onkologické dny - webcast

Již tradičně o víkendu, kdy se v Českém Krumlově uzavírá Vltava, se sešli odborníci na léčbu nádorů kůže a mozku na Jihočeských onkologických dnech. Než v pátek ráno v Zámecké jízdárně zahájil pan primář Janovský konferenci, sešli se ve čtvrtečním podvečeru lékaři na satelitních sympóziích. Přinášíme vám webcast ze satelitního sympózia věnovaného léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu, na kterém se sešli dermatologové a onkolové, aby si vyměnili zkušenosti z prvního roku, po uvedení přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice. Druhá část sympózia se věnovala novým léčebným možnostem přípravku Avastin v léčbě kolorektálního karcinomu a karcinomu děložního čípku. Poslechněte si přednášky, tak jak zazněly v podvečer 15. října v Hotelu Růže. 

XXII. Jihočeské onkologické dny- Co nového v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu aneb situace v léčbě rok poté

Úvod sympózia

MUDr. Jiří Pešina

Co nového v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu?

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Léčba Erivedge (vismodegib®) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

MUDr. Jiří Ettler

FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Kazuistika inoperabilního basaliomu 44leté ženy

MUDr. Milan Kohoutek

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

XXII. Jihočeské onkologické dny- Bevacizumab – současnost a nové léčebné možnosti

Jak maximalizovat výsledky léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC)?

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Karcinom děložního čípku

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Související články

V rámci Jihočeských onkologických dnů se uskutečnila debata odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti komerčního uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice. Nabízíme vám záznamy přednášky, které v rámci debaty zazněly. K dispozici je také celý záznam debaty

Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek

Na letošních Brněnských onkologických dnech pro vás portál MojeMedicina natočil 45 přednášek ze dvou satelitních sympózií, dvou edukačních bloků, dvou sekcí, celodenní vzdělávací seminář pro praktické lékaře, řadu rozhovorů a živý webcast pro veřejnost o prevenci rakoviny. Podívejte se na souhrnný přehled všech natočených přednášek. Přednášky jsou zveřejňovány postupně. 

Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 2014 - webcast

Jaké jsou nové možnosti v léčbě karcinomu ovária, v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla a jaké přednosti má nový biomaker ovariálního karcinomu HE-4. Přednášky na toto téma zazněly 28. listopadu 2014 v rámci 4. Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků.